Europa-Kommissionen > ERN > Lovvalgsregler > International ret

Seneste opdatering : 24-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Lovvalgsregler - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Også internationalt gøres der en indsats for, at dommerne anvender samme lands ret på et givet forhold.

Forskellige mellemstatslige organisationer er gået i gang med at harmonisere lovkonfliktreglerne ved at udforme internationale konventioner om de forskellige særområder. Nogle af konventionerne behandler udelukkende lovkonfliktregler, andre indeholder tillige regler om international kompetence. Endelig findes der konventioner, som først og fremmest harmoniserer materiel ret, dvs. de indholdsmæssige regler for hvordan, dommeren skal påkende det pågældende forhold, men som også indeholder enkelte isolerede lovkonfliktregler eller regler om international kompetence.

I betragtning af det store antal instrumenter, der indeholder lovkonfliktregler, nogle gange isolerede, tillader pladsen her kun at nævne enkelte eksempler.
 • Haagerkonferencen om international privatret English - français, en organisation, der netop har til formål at harmonisere internationale privatretlige regler, har udarbejdet ca. 30 internationale konventioner, hvoraf ca. 20 er gældende for øjeblikket, og en stor del udelukkende behandler lovkonfliktregler, f.eks. lovvalg for underholdskrav, for trafikulykker, for produktansvar, for formueforhold mellem ægtefæller eller arveforhold.

 • FN's Kommission for International Handelsret English - español - français har vedtaget en konvention English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) om overdragelse af fordringer i international handel, som også indeholder lovkonfliktregler.

 • Den Internationale Kommission for Civilstand English - français (ICCS) har vedtaget 12. Rom-konventionen français af 10. september 1970 om legitimering af børn ved indgåelse af ægteskab, som indeholder ensartede regler om legitimering af børn født uden for ægteskab.

TopTop

  Referencedokumenter

  • Konvention af 15. juni 1955 English - français om, hvilken lov der skal anvendes på løsørekøb af international karakter (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 24. oktober 1956 English - français om lovvalgsregler for børnebidrag (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 5. oktober 1961 English - français om lovkonflikter vedrørende formen for testamentariske dispositioner (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 4. maj 1971 English - français om lovvalgsregler ved trafikulykker (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 2. oktober 1973 English - français om lovvalgsregler for produktsansvar (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 2. oktober 1973 English - français om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 14. marts 1978 English - français om lovvalgsregler for formueforhold mellem ægtefæller (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention af 14. marts 1978 English - français om lovvalg ved mellemhandlerkontrakter og ved repræsentation

  • Konvention af 1. august 1989 English - français om lovvalg for arv efter dødsfald (Haagerkonferencen om international privatret)

  • Konvention English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) af 31. januar 2002 om overdragelse af fordringer i international handel (FN's Kommission for International Handelsret)

  • 12. Rom-konvention français af 10. september 1970 om legitimering af børn ved indgåelse af ægteskab (Den Internationale Kommission for Civilstand - ICCS)

« Lovvalgsregler - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 24-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige