Evropská komise > ESS > Rozhodné právo > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 24-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozhodné právo - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Na mezinárodní úrovni existuje snaha zajistit, aby soudy uplatňovaly na určitou situaci právo téže země.

Různé mezivládní organizace zahájily harmonizaci kolizních norem vypracováním mezinárodních úmluv o konkrétních záležitostech. Některé z těchto úmluv se týkají výlučně kolizních pravidel; jiné obsahují také pravidla mezinárodní soudní příslušnosti. A existují také úmluvy, které se snaží harmonizovat především hmotné právo, tzn. pravidla pro hmotné věci, které soudům říkají, jak mají tu kterou situaci analyzovat, ale zároveň obsahují některé body o kolizních normách nebo mezinárodní soudní příslušnosti.

Vzhledem k velkému počtu nástrojů obsahujících kolizní normy, někdy různě rozptýlené, nemůžeme na této stránce udělat více než uvést několik příkladů.

 • Haagská konference o mezinárodním právu soukromém English - français, organizace, jejímž úkolem je právě harmonizace norem mezinárodního práva soukromého na celosvětové úrovni, vypracovala přibližně třicet úmluv, z nichž asi dvacet již vstoupilo v platnost. Většina z nich se zabývá výlučně kolizními normami v souvislosti s otázkami jako vyživovací povinnosti, dopravní nehody, odpovědnost výrobce za výrobek, majetkové poměry v manželství nebo dědictví.
 • Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) English - español - français přijala Úmluvu English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) o postoupení pohledávek v mezinárodním obchodě, která také obsahuje kolizní normy.

  NahoruNahoru

 • Mezinárodní komise pro osobní stav English - français přijala Římskou úmluvu z 10. září 1970 français o legitimaci uzavřením manželství, která stanoví jednotná pravidla pro legitimaci nemanželských dětí.

Referenční dokumenty

 • Úmluva z 15. června 1955 English - français o právu použitelném pro mezinárodní prodej zboží (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva z 24. října 1956 English - français o rozhodném právu pro vyživovací povinnosti vůči dětem (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva z 5. října 1961 English - français o kolizích právních normách týkajících se formy stanovení závěti (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva ze 4. května 1971 English - français o rozhodném právu pro dopravní nehody (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva z 2. října 1973 English - français o rozhodném právu pro odpovědnost výrobce za výrobek (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva z 2. října 1973 English - français o rozhodném právu pro vyživovací povinnosti (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva ze 14. března 1978 English - français o rozhodném právu pro majetkové poměry v manželství (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva ze 14. března 1978 English - français o rozhodném právu pro zprostředkování a zastoupení (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva z 1. srpna 1989 English - français o rozhodném právu pro dědictví v případě smrti (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva z 31. ledna 2002 English - español - français PDF File (PDF File 425 KB) o postoupení pohledávek v mezinárodním obchodě (UNCITRAL)
 • Římská úmluva č. 12 français o legitimaci uzavřením manželství ze dne 10. září 1970 (Mezinárodní komise pro osobní stav)

« Rozhodné právo - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 24-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království