comisia europeană > RJE > Legea aplicabilă

Ultima actualizare: 14-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Legea aplicabilă - Informaţii generale

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Instanţele judecătoreşti nu aplică întotdeauna legislaţia propriei lor ţări.

În cazul în care sunteţi implicat într-un litigiu într-o cauză în care nu toate faptele au loc în aceeaşi ţară, nu este suficient să cunoaşteţi instanţa care are competenţa de a audia şi de a judeca dosarul dumneavoastră în dreptul internaţional; trebuie să ştiţi, de asemenea, ce drept va aplica instanţa judecătorească în momentul pronunţării asupra acelor fapte. Regulile de „conflict de legi” reglementează dreptul care se va aplica în vederea soluţionării unei situaţii internaţionale date.

Deoarece comerţul şi circulaţia internaţională a persoanelor se extind, creşte şi riscul ca o societate sau o persoana să fie implicate într-un litigiu de dimensiune internaţională. Dimensiunea internaţională poate consta în faptul că părţile sunt de naţionalitate diferită sau trăiesc în ţări diferite sau au încheiat un contract privind o tranzacţie care se desfăşoară în străinătate. În cazul unui litigiu, nu este suficient să se hotărască instanţa care are competenţa de a judeca dosarul dumneavoastră în dreptul internaţional (Jurisdicţia instanţelor judecătoreşti); trebuie, de asemenea, să ştiţi ce lege reglementează situaţia în sine.

Instanţele judecătoreşti nu aplică întotdeauna dreptul propriei ţări - lex fori, ci aplică uneori dreptul unei alte ţări, cu care litigiul este în strânsă legătură. Să luăm exemplul unui cuplu german-italian care s-a căsătorit în Portugalia, dar trăieşte în prezent în Franţa şi doreşte să divorţeze, deci se adresează instanţelor judecătoreşti din Franţa. În teorie, există patru seturi de legi care se pot aplica - francez, portughez, italian şi german, care sunt considerate în acest moment ca fiind în „conflict”.

Exact acesta este rolul normelor de reglementare a „conflictului de legi”- stabilirea dreptului care guvernează fiecare situaţie juridică (contracte, vătămări personale, situaţii familiale, succesiuni, regimuri de proprietate matrimonială, proprietate în general etc.).

Creând aceste reguli, legislaţia reflectă un număr de factori, inclusiv aşteptările legitime ale părţilor, principiul proximităţii, care aduce o situaţie juridică sub incidenţa dreptului ţării cu care este în cea mai strânsă legătură, şi ideea că unele părţi, precum minorii, consumatorii şi salariaţii, necesită protecţie specială.

Normele conflictului fac parte din aşa-numitul drept internaţional privat, dar singurul aspect internaţional în ceea ce le priveşte îl constituie numele: în mod tradiţional, fiecare stat îşi are propriul sistem naţional de norme de conflict. Faceţi clic pe drapelul statului membru care vă interesează pentru a găsi informaţiile de care aveţi nevoie privitoare la aceste reguli.

Normele conflictului din anumite sectoare au fost armonizate în Europa. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe „Drept comunitar”.

Anumite norme ale conflictului au fost armonizate şi la nivel internaţional. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe „Drept internaţional”.

SusSus

Ultima actualizare: 14-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit