Europese Commissie > EJN > Toepasselijk recht

Laatste aanpassing: 04-11-2009
Printversie Voeg toe aan favorieten

Toepasselijk recht - Algemene informatie

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


De rechter past niet altijd het recht van zijn eigen land toe

Wanneer u betrokken bent bij een geschil waarvan de elementen niet tot één staat beperkt zijn, moet u niet alleen weten welk gerecht internationaal bevoegd is om over uw zaak te beslissen, maar ook welk recht de rechter zal toepassen om een beslissing ten gronde te nemen. Het zogenoemde "conflictenrecht" bepaalt welk recht toepasselijk is in een bepaalde internationale rechtsverhouding.

Met de toename van de mondiale handel en verkeersstromen wordt de kans steeds groter dat een burger of bedrijf betrokken raakt bij een geschil met internationale elementen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de partijen een verschillende nationaliteit hebben, als zij niet in hetzelfde land wonen of als zij een overeenkomst sluiten inzake een transactie in het buitenland. Wanneer een geschil ontstaat, moet niet alleen worden vastgesteld welke rechtbank internationaal bevoegd is om over deze zaak te oordelen (thema "Bevoegdheid van de rechtbanken"), maar moet ook worden bepaald welk recht toepasselijk is.

De rechter past namelijk niet altijd het recht van zijn eigen land (lex fori) toe, maar kan ook het recht toepassen van een ander land als dat land nauwe banden heeft met het geschil. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat een in Portugal getrouwd Duits-Italiaans echtpaar dat in Frankrijk woont en wil scheiden, zich daartoe tot de Franse rechter wendt. In theorie kan het recht van vier landen toepasselijk zijn: Frans recht, Portugees recht, Italiaans recht en Duits recht, waarbij het recht van al die landen geacht wordt "te conflicteren".

Het "conflictenrecht" nu is er precies op gericht uit te maken welk recht toepasselijk is in een bepaalde rechtsverhouding (overeenkomsten, ongevallen, familiezaken, erfopvolging, huwelijksvermogensregimes, zakelijke rechten, enz.).

Bij de opstelling van deze regels houdt de wetgever rekening met verschillende factoren, waaronder met name de gewettigde verwachtingen van de partijen, het nabijheidsbeginsel, dat inhoudt dat een rechtsverhouding wordt onderworpen aan het recht van het land waarmee die verhouding de nauwste banden heeft en het beginsel dat bepaalde partijen, zoals minderjarigen, consumenten of werknemers, speciale bescherming verdienen.

Hoewel het conflictenrecht tot het internationaal privaatrecht behoort, is het alleen in naam "internationaal": traditioneel heeft elke staat zijn eigen nationale stelsel van conflictenregels. Als u op de vlag van een van de lidstaten klikt, vindt u informatie over de nationale regels van dat land.

Op Europees niveau zijn de conflictenregels voor bepaalde terreinen geharmoniseerd. Klik voor meer informatie op het pictogram "Gemeenschapsrecht".

Tevens zijn bepaalde conflictenregels op internationaal niveau geharmoniseerd. U vindt daarover meer informatie door op het pictogram "Internationaal recht" te klikken

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 04-11-2009

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk