Eiropas Komisija > ETST > Piemērojamās tiesības

Pēdējo reizi atjaunots: 04-11-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Piemērojamās tiesības - Vispārīgas ziņas

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Tiesas ne vienmēr piemēro savas valsts tiesības.

Ja jūs esat iesaistīts tiesvedībā lietā, kur visi fakti nav notikuši vienā valstī, nepietiek ar to, ka jūs zināt, kurai tiesai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir jurisdikcija izskatīt un izlemt jūsu lietu. Jums tāpat ir jāzina, kādas tiesības tiesa piemēros, pieņemot lēmumu, balstoties uz minētajiem faktiem. Tiesību normu kolīzijas nosaka, kuras tiesības piemērojamas, lai atrisinātu attiecīgo starptautisko situāciju.

Tā kā paplašinās starptautiskā tirdzniecība un ceļošana, palielinās arī risks, ka uzņēmums vai indivīds varētu tikt iesaistīts strīdā starptautiskā mērogā . Strīdā starptautiskais raksturs var izpausties faktā, ka puses ir dažādu tautību pārstāvji, vai dzīvo dažādās valstīs, vai arī tās ir noslēgušas līgumu, kura priekšmets ir citā valstī notiekošs darījums. Strīda rašanās gadījumā nepietiek ar to, ka tiek noteikts, kurai tiesai ir jurisdikcija skatīt jūsu lietu saskaņā ar starptautiskajām tiesībām (Tiesu jurisdikcija). Jums jāzina arī, kādas tiesības regulē pašu situāciju.

Tiesas ne vienmēr piemēro savas valsts tiesības - lex fori -, bet arī citas valsts tiesības, kurai ar attiecīgo strīdu ir cieša saistība. Par piemēru var minēt pāri, kur viens ir Vācijas, bet otrs ir Itālijas pilsonis, kas apprecējušies Portugālē, bet tagad dzīvo Francijā un vēlas šķirties, un dodas uz Francijas tiesām. Teorētiski var piemērot četru valstu - Francijas, Portugāles, Itālijas un Vācijas - tiesības, kas šajā situācijā uzskatāmas par „kolīzijā esošām”.

Šādā gadījumā ļoti būtisks ir „tiesību normu kolīziju” regulējums, lai noteiktu, kādas tiesības regulē attiecīgās tiesiskās situācijas (līgumtiesības, personai nodarīts kaitējums, ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, laulāto mantisko attiecību veids, vispārīgas īpašumu tiesības utt.).

Pieņemot šos noteikumus, normās ir atspoguļoti vairāki faktori, ieskaitot pušu tiesisko paļāvību, tuvuma principu, saskaņā ar kuru tiesiskai situācijai piemēro tās valsts tiesības, ar kuru situācija ir visciešāk saistīta, kā arī doma, ka noteiktām lietas pusēm, piemēram, nepilngadīgiem, patērētājiem un nodarbinātām personām, ir tiesības uz īpašu aizsardzību.

Kolīziju normas ir daļa no tiesībām, kas pazīstamas kā starptautiskās privāttiesības, bet vienīgais starptautiskais aspekts ir to nosaukums , jo tradicionāli katrai valstij ir savas kolīziju normas. Vienkārši uzklikšķiniet uz tās dalībvalsts karodziņu, kas jūs interesē, un atradīsiet vajadzīgo informāciju par šajā valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

Eiropā kolīziju normas noteiktās jomās ir saskaņotas. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju, uzklikšķiniet uz „Kopienu tiesības”.

Noteiktas kolīziju normas ir saskaņotas arī starptautiski. Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju, uzklikšķiniet uz „Starptautiskās tiesības”.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 04-11-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste