Európai Bizottság > EIH > Alkalmazható jog

Utolsó frissítés: 04-11-2009
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Felhívjuk figyelmét, hogy ez a honlap 2019 decemberében megszűnik. Tartalma most már az európai igazságügyi portál részét képezi.

Alkalmazható jog - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A bíróságok nem mindig a saját országuk szerinti jogot alkalmazzák.

Ha valaki olyan perben érintett, amelyben a tényállás minden eleme nem egyazon országban fordul elő, nem csak azt kell tudni, hogy a nemzetközi jog szerint az ügy meghallgatására és az abban történő határozathozatalra mely bíróság rendelkezik joghatósággal, hanem azt is, hogy az adott tényekre vonatkozó határozat meghozatalára a bíróság milyen jogot alkalmaz. Egy adott nemzetköz helyzet rendezésére alkalmazandó jogot a „kollíziós” szabályok határozzák meg.

A nemzetközi kereskedelem és az utazások bővülésével annak kockázata is megnő, hogy egy cég vagy egy magánszemély nemzetközi vonatkozású jogvita részese lesz. A nemzetközi vonatkozás jelentheti azt, hogy a felek eltérő állampolgárságúak, hogy más országban élnek vagy hogy külföldön bonyolítandó ügyletre vonatkozó szerződést kötöttek. Jogvita esetén nem csupán azt kell meghatározni, hogy a nemzetközi jog szerint az ügy meghallgatására és az abban történő határozathozatalra mely bíróság rendelkezik joghatósággal (Bíróságok hatásköre és illetékessége), hanem azt is, hogy az adott helyzetre milyen jogot kell alkalmazni.

A bíróságok nem mindig saját országuk jogát - lex fori - alkalmazzák, előfordulhat az is, hogy egy olyan másik országét, amellyel a jogvita szoros kapcsolatot mutat. Vegyük például egy német-olasz pár esetét, akik Portugáliában kötöttek házasságot, de jelenleg Franciaországban élnek, és fel kívánják bontani a házasságot, ezért francia bírósághoz fordulnak. Elvileg az ügyben négy jogrendszer is alkalmazható lehet - a francia, a portugál, az olasz és a német -, és ezek most e tekintetben „kollízióban” vannak.

Ez tehát a „kollíziós” szabályok szerepe - annak meghatározása, hogy adott jogi helyzetre (szerződések, személy elleni sérelmek, családjogi ügyek, öröklés, a házassági vagyonjogi rendszerek, a vagyon általában stb.) milyen jog alkalmazandó.

E szabályok megalkotásakor a jogszabályok különféle tényezőket vesznek figyelembe, ideértve a felek törvényes elvárásait, a proximitás elvét, ami azt jelenti, hogy egy jogi helyzetre azon ország joga alkalmazandó, amelyhez az ügy a legszorosabban kötődik, továbbá azt az elvet, hogy bizonyos felek - úgymint a kiskorúak, a fogyasztók és a munkavállalók - megkülönböztetett védelemre szorulnak.

A kollíziós szabályok a nemzetközi magánjoghoz tartoznak, ám csak nevükben nemzetköziek: hagyományosan minden állam saját nemzeti rendszerrel rendelkezik a kollíziós szabályokat illetően. Kattintson az Önt érdeklő tagállam zászlajára, hogy tájékozódhasson az adott ország Ön számára fontos szabályairól.

Európában egyes területeken összehangolták a kollíziós szabályokat. További információkért kattintson a „Közösségi jog” linkre.

Egyes kollíziós szabályokat nemzetközi szinten is összehangoltak. További információkért kattintson a „Nemzetközi jog” linkre.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 04-11-2009

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság