Euroopa Komisjon > EGV > Kohaldatav õigus

Viimati muudetud: 04-11-2009
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohaldatav õigus - Üldteave

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Kohtud ei kohalda alati oma riigi õigust.

Kohtuvaidluse korral, kus asjaolud on seotud rohkem kui ühe riigiga, ei piisa ainult teadmisest, milline kohus on pädev rahvusvahelise õiguse alusel asja arutama ja otsust tegema, tuleb teada ka seda, millise riigi õigust kohus kohaldab kõnealuste asjaolude põhjal otsuse tegemisel. Kollisiooninormid sätestavad, millise riigi õigust kohaldatakse asjaomasele rahvusvahelisele olukorrale.

Rahvusvahelise kaubanduse ja turismi arenedes suureneb oht, et ettevõte või üksikisik kaasatakse rahvusvahelisse vaidlusse. Vaidlus võib olla rahvusvaheline seetõttu, et pooled on eri kodakondsusega või elavad eri riikides või on sõlminud lepingu seoses välisriigis toimuva tehinguga. Vaidluse korral ei piisa ainult sellest, kui määrata, milline kohus on pädev rahvusvahelise õiguse alusel asja arutama ja otsust tegema (Kohtute pädevus), tuleb teada ka seda, millise riigi õigusega reguleeritakse asjaomast olukorda.

Kohtud ei kohalda alati oma riigi õigust (lex fori). Vahel kohaldavad kohtud vaidlusega tugevalt seotud teise riigi õigust. Näiteks juhul kui Portugalis abiellunud, kuid Prantsusmaal elav Saksa-Itaalia päritolu abielupaar soovib abielu lahutada, pöörduvad nad Prantsusmaa kohtusse. Teoreetiliselt võib kohaldada nelja riigi õigust (Prantsusmaa, Portugali, Itaalia ja Saksamaa) ja nende riikide õigused loetakse sellisel juhul konfliktis olevaks.

Kollisiooninormi eesmärk on määrata, millise õigusliku olukorra (leping, isikukahju, peresuhe, pärimine, abieluvararežiim, vara üldiselt jne) puhul millist õigust kohaldatakse.

Õigusaktid peegeldavad kollisiooninormide kaudu mitmeid tegureid, sealhulgas poolte õiguspärast ootust, läheduse põhimõtet, mille alusel kuulub kohaldamisele õigusliku olukorraga kõige tugevamalt seotud riigi õigus, ning põhimõtet, et teatud isikud, näiteks alaealised, tarbijad ja töötajad, kes on õigussuhte pooleks, vajavad erilist kaitset.

Kollisiooninormid on rahvusvahelise eraõiguse osa, kuid rahvusvaheline on üksnes selle nimi: traditsiooniliselt on igas riigis omaenda riigisisene kollisiooninormide süsteem. Huvipakkuva liikmesriigi lipul klõpsates saab teavet asjaomase riigi kollisiooninormide kohta.

Teatud valdkondades on kollisiooninormid Euroopas ühtlustatud. Lisateabe saamiseks klõpsake „Ühenduse õiguse” ikoonil.

Teatavad kollisiooninormid on ühtlustatud ka rahvusvahelisel tasandil. Lisateabe saamiseks klõpsake „Rahvusvahelise õiguse” ikoonil.

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 04-11-2009

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik