Evropská komise > ESS > Rozhodné právo

Poslední aktualizace: 04-11-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Rozhodné právo - Obecné informace

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Soudy ne vždy použijí právo své vlastní země.

Pokud jste stranou soudního sporu, jehož skutková podstata se týká více než jednoho státu, nestačí vědět, který soud je příslušný k projednávání případu a jeho rozhodnutí podle mezinárodní práva. Musíte také vědět, které právo soud při rozhodování o skutkové podstatě použije. „Kolizní normy“ určí právo, které bude použito k řešení dané mezinárodní situace.

Stejně jako se rozvíjí mezinárodní obchod a cestování, zvyšuje se i riziko, že se firma nebo soukromá osoba stanou stranami sporu mezinárodního rozměru. Mezinárodní rozměr může spočívat v tom, že strany jsou různé státní příslušnosti, nebo žijí v různých zemích, či uzavřely smlouvu týkající se transakce probíhající v zahraničí. V případě sporu nestačí určit, který soud je příslušný k projednávání Vašeho případu a jeho rozhodnutí podle mezinárodního práva (Pravomoc soudů). Musíte také vědět, které právo uvedenou situaci upravuje.

Soudy ne vždy použijí právo své vlastní země (lex fori). Někdy totiž uplatní právo jiné země, se kterou je spor úzce spjat. Jako příklad uveďme německo-italský pár, který byl oddán v Portugalsku, ale nyní žije ve Francii, a chce se rozvést. Obrátí se proto na francouzské soudy. Teoreticky by mohly být použity čtyři soubory právních předpisů - francouzské, portugalské, italské a německé. Ty jsou ovšem nyní považovány za právní předpisy „v kolizi“.

Toto je přesně úloha „kolizních norem“ - stanovit, podle jakého práva bude uvedená právní situace posuzována (smlouvy, zranění osob, rodinné situace, dědictví, majetkové poměry v manželství, majetek obecně atd.).

Při tvorbě těchto norem je zohledňována řada faktorů, včetně oprávněných očekávání stran, pravidla blízkosti, díky kterému právní situace podléhá právu země, s níž je úzce spjata, a názoru, že určité strany, např. nezletilí, spotřebitelé a zaměstnané osoby, si zaslouží zvláštní ochranu.

Kolizní normy jsou součástí tzv. mezinárodního práva soukromého, ale mezinárodní jsou pouze podle názvu: tradičně má každý stát svůj vlastní vnitrostátní systém kolizních norem. Stačí kliknout na vlaječku členského státu, jehož podmínky Vás zajímají, a získáte potřebné informace o normách v dané zemi.

V rámci Evropy byly kolizní normy v určitých oblastech harmonizovány. Pro více informací klikněte na ikonu „Právo Společenství“.

Určité kolizní normy byly harmonizovány i na mezinárodní úrovni. Pro více informací klikněte na ikonu „Mezinárodní právo“.

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-11-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království