Evropska komisija > EPM > Pravo, ki se uporablja > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 10-07-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravo, ki se uporablja - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na English

V prihodnosti bodo sodišča v vseh državah članicah Evropske unije v določenih mednarodnih zadevah uporabljala pravo iste države.

Rimska konvencija iz leta 1980 o veljavnem pravu v pogodbenih obveznostih usklajuje pravila kolizije zakonov, ki se uporabljajo pri pogodbah. Skupnost trenutno pripravlja instrument o pravilih kolizije zakonov pri nepogodbenih obveznostih (tako imenovani Rim II). Namerava pa tudi uskladiti pravila kolizije zakonov za razvezo zakonske zveze, ureditev skupne lastnine zakoncev, dedovanje in oporoko. Glavni cilj teh ukrepov je zagotoviti, da se določen pravni položaj obravnava po materialnem pravu iste države, ne glede na to, katero sodišče v kateri državi članici EU v zadevi odloča, in tako prispevati k vzpostavitvi pravega evropskega območja pravice.

Pogodbene obveznosti

Nepogodbene obveznosti

Preživnina

Oporoke in dedovanje

Razveza zakonske zveze

Skupna lastnina zakoncev

 • Komisija je 17. julija 2006 sprejela zeleno knjigo PDF File (PDF File 209 KB) o navzkrižju zakonov v zvezi z zakonskim premoženjskim razmerjem zakoncev, ki obravnava zlasti vprašanje sodne pristojnosti in vzajemnega priznavanja. Ta zelena knjiga odpira široko posvetovanje English o pravnih vprašanjih, ki se pojavljajo v mednarodnem okviru na področju zakonskih premoženjskih razmerij zakoncev in premoženjskih posledic drugih oblik zveze. Predstavi različne vidike tega področja, za katere je očitno treba sprejeti zakonska pravila na ravni Skupnosti.

Referenčni dokumenti:

 • Zelena knjiga PDF File (PDF File 209 KB) o navzkrižju zakonov v zvezi z zakonskim premoženjskim razmerjem zakoncev, ki obravnava zlasti vprašanje sodne pristojnosti in vzajemnega priznavanja (COM/2006/0400 konč.)
 • Predlog Uredbe Sveta PDF File (PDF File 210 KB) o spremembi Uredbe (ES) št. 2201/2003 glede pristojnosti in o uvedbi pravil v zvezi s pravom, ki se uporablja v zakonskih sporih (COM/2006/0399 konč.)
 • Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi prava v pogodbenih obligacijskih razmerjih (Rim I) (COM/2005/0650 konč.)
 • Predlog Uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (COM/2005/0649 konč.)
 • Zelena knjiga o dedovanju in oporokah (COM/2005/0065 konč.)
 • Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o veljavnem pravu za nepogodbene obveznosti („Rim II“) (COM/2003/0427 konč.)
 • Predhodni osnutek predloga Uredbe Sveta English o veljavnem pravu za nepogodbene obveznosti (Rim II)
 • Zelena knjiga o spremembi Rimske konvencije iz leta 1980 o veljavnem pravu v obligacijskih razmerjih v pravni akt Skupnosti in o njeni posodobitvi (COM/2002/0654 konč.)
 • Primerjalnopravna študija English o kolizijskih pravilih pri sporih o pristojnosti in koliziji v zvezi z oporoko in dedovanjem v državah članicah Evropske unije, november 2002
 • Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (Bruselj II)
 • Rimska konvencija iz leta 1980 o veljavnem pravu v obligacijskih razmerjih (konsolidirana različica)
 • Bruseljska konvencija iz leta 1968 o pristojnosti in izvršitvi sodb v civilnih in gospodarskih zadevah (konsolidirana različica)

« Pravo, ki se uporablja - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 10-07-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo