Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εφαρμοστέο δίκαιο > Κύπρος

Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εφαρμοστέο δίκαιο - Κύπρος

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Στην Κύπρο δεν υπάρχει σειρά νομοθετημένων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε ειδική νομοθεσία. Κανόνες σύγκρουσης νόμων που προσδιορίζουν ποιο ουσιαστικό δίκαιο θα διέπει μια δεδομένη διαφορά με διεθνές στοιχείο ανευρίσκονται κυρίως νομολογιακά.

Επίσης, μεμονωμένοι κανόνες εφαρμοστέου δικαίου υπάρχουν και σε διμερείς συμφωνίες (π.χ. με την Ελλάδα, Τσεχία, Ουγγαρία, Βουλγαρία) ή πολυμερείς συμβάσεις, (π.χ. Σύμβαση της Χάγης για Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και Συνεργασία σε Σχέση με Γονική Ευθύνη και Μέτρα για την Προστασία Παιδιών) τις οποίες έχει υπογράψει και κυρώσει η Κύπρος.

Εν πάση περιπτώσει, στους τομείς που καλύπτουν, εφαρμόζονται οι κανόνες σύγκρουσης νόμων που περιέχονται στους Κοινοτικούς Κανονισμούς (π.χ. Κανονισμοί (ΕΚ) αρ.44/2001 αρ.2201/2003, αρ.593/2008).

« Εφαρμοστέο δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες | Κύπρος - Γενικές Πληροφορίες »

Τελευταία ενημέρωση: 07-05-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο