Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Slovakija

Naujausia redakcija: 02-10-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Slovakija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Slovakijoje taikomos šios alternatyvaus teisinių ginčų sprendimo rūšys 

TURINIO LENTELE

1. Taikinimas 1.
2. Arbitražas 2.
3. Kokių rūšių ginčai gali būti sprendžiami taikant šias alternatyvias ginčų sprendimo rūšis? 3.
4. Ar šias AGS rūšis reglamentuoja įstatymai? 4.
5. Ar galima sutartyje nustatyti sąlygą, pagal kurią šalys būtų įpareigotos visus kylančius ginčus, prieš perduodamos juos nagrinėti teismui, spręsti taikydamos vieną iš AGS rūšių? Ar tokios sąlygos dėl AGS rūšies taikymo susitariančioms šalims yra privalomos? 5.
6. Ar būtinas teisinis atstovavimas? Koks yra teisininko vaidmuo taikant šias AGS rūšis? 6.
7. Ar galima šias AGS rūšis taikyti nuotoliniu būdu, pvz., naudojant elektronines priemones? 7.
8. Ar šios AGS rūšys yra nemokamos? Jeigu ne, ar šalys turi pasidalyti išlaidas? Ar taikant AGS gali būti suteikta teisinė pagalba? (žr. Teisinė pagalba8.
9. Jeigu taikant vieną iš AGS rūšių ginčas neišsprendžiamas, ar yra galimybių perduoti ginčą nagrinėti teismui? Ar tai, kad buvo pasinaudota šia AGS rūšimi, turi įtakos pareiškimo pateikimo teismui senaties terminui? 9.
10. Jeigu ginčas išsprendžiamas taikant vieną iš AGS rūšių, kokia forma turi būti sudaromas susitarimas? Kas atsitinka, jeigu susitarimas nėra vykdomas savanoriškai? Ar įmanoma pasinaudoti įprastinėmis vykdymo procedūromis? Ar galima ginčą perduoti nagrinėti teismui? 10.

 

1. Taikinimas

Taikinimas yra neoficiali, savanoriška ir patikima ginčų sprendimo ne teisme rūšis naudojantis taikintojo pagalba. Taikinimo tikslas – pasiekti abiem šalims priimtiną susitarimą.

Sudaryta taikos sutartis visų pirma sukelia pasekmes ją sudariusioms šalims ir yra privaloma.

Remdamasi taikinimo metu sudarytu susitarimu, šalis, kurios atžvilgiu susitarimas nevykdomas, gali kreiptis į teismą dėl sprendimo arba dokumento teisminio įvykdymo, jeigu susitarimą:

 1. patvirtino notaras;
 2. arbitražo institucija teisme patvirtino kaip sutaikinimą.

2. Arbitražas

Arbitražo tikslas – išspręsti ginčus neteismine tvarka remiantis tarp ginčo šalių sudarytu susitarimu ir laisvai bei autonomiškai pasirinkus arbitrus.

Arbitražo procesas baigiasi priėmus arbitražo sprendimą. Įteiktas arbitražo sprendimas arbitražo procese dalyvavusioms šalims turi tokį patį poveikį kaip ir galutinis teismo sprendimas.

Arbitro (-ų) sprendimas yra vykdomas taip pat, kaip ir paprasto teismo sprendimas.

3. Kokių rūšių ginčai gali būti sprendžiami taikant šias alternatyvias ginčų sprendimo rūšis?

Taikinimu paprastai sprendžiami visų rūšių ginčai, atsirandantys iš civilinės, šeimos, komercinės teisės, teisinės atsakomybės arba darbo teisės santykių.

Arbitražas gali būti taikomas siekiant išspręsti turtinius ginčus, kurie kyla iš nacionalinės ir tarptautinės komercinės ir civilinės teisės santykių.

viršųviršų

Šios AGS rūšys turi būti taikomos remiantis įstatymais arba taikant teismo nutartyje nustatytas sąlygas.

Įstatymai nenumato privalomo AGS rūšių taikymo.

4. Ar šias AGS rūšis reglamentuoja įstatymai?

Taikinimą reglamentuoja Taikinimo įstatymas Nr. 420/2004.

Arbitražo procesą reglamentuoja Arbitražo įstatymas Nr. 244/2002.

5. Ar galima sutartyje nustatyti sąlygą, pagal kurią šalys būtų įpareigotos visus kylančius ginčus, prieš perduodamos juos nagrinėti teismui, spręsti taikydamos vieną iš AGS rūšių? Ar tokios sąlygos dėl AGS rūšies taikymo susitariančioms šalims yra privalomos?

Šalys gali sudaryti arbitražinį susitarimą, pagal kurį visi arba tam tikri turtiniai ginčai, kylantys arba galintys kilti tarp šalių iš sutarties ar kitų teisinių santykių, bus sprendžiami arbitraže.

Šalys taip pat gali sutartyje nustatyti, kad jos bandys visus arba tam tikrus tarp jų kylančius ginčus išspręsti taikinimo būdu.

6. Ar būtinas teisinis atstovavimas? Koks yra teisininko vaidmuo taikant šias AGS rūšis?

Teisininko atstovavimas nėra būtinas.

7. Ar galima šias AGS rūšis taikyti nuotoliniu būdu, pvz., naudojant elektronines priemones?

Arbitražo procesas vyksta toje vietoje, dėl kurios arbitražo šalys yra susitarusios. Jeigu tokio susitarimo nėra, arbitražo procesas vyks arbitro (-ų) paskirtoje vietoje. Ši vieta nustatoma atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir šalių interesus.

viršųviršų

8. Ar šios AGS rūšys yra nemokamos? Jeigu ne, ar šalys turi pasidalyti išlaidas? Ar taikant AGS gali būti suteikta teisinė pagalba? (žr. Teisinė pagalba)

Taikinimas yra mokama paslauga; interneto puslapyje Ginčų sprendimas English - slovencina pateikiamas rekomendacinis mokesčių už taikintojų, kurie yra Slovakijos taikintojų asociacijos nariai, teikiamas paslaugas sąrašas.

Mokesčių už arbitrų teikiamas paslaugas sąrašas yra pateikiamas Slovakijos komercijos ir prekybos rūmų Arbitražo teismo reglamento priede.

9. Jeigu taikant vieną iš AGS rūšių ginčas neišsprendžiamas, ar yra galimybių perduoti ginčą nagrinėti teismui? Ar tai, kad buvo pasinaudota šia AGS rūšimi, turi įtakos pareiškimo pateikimo teismui senaties terminui?

Arbitražo procesas baigiasi priėmus arbitražo sprendimą.

Jeigu taikos sutartis nesudaroma, ginčas gali būti nagrinėjamas teisme. Taikinimas neturi įtakos senaties terminų prasidėjimui.

10. Jeigu ginčas išsprendžiamas taikant vieną iš AGS rūšių, kokia forma turi būti sudaromas susitarimas? Kas atsitinka, jeigu susitarimas nėra vykdomas savanoriškai? Ar įmanoma pasinaudoti įprastinėmis vykdymo procedūromis? Ar galima ginčą perduoti nagrinėti teismui? 

Arbitražo procesas baigiasi priėmus arbitražo sprendimą. Įteiktas arbitražo sprendimas arbitražo procese dalyvavusioms šalims turi tokį patį poveikį kaip ir galutinis teismo sprendimas.

Arbitražo sprendimas yra rašytinis.

Jeigu šalys nesilaiko sprendimo, jis yra įvykdomas taip pat, kaip ir paprasto teismo sprendimas. Šalis, turinti teisę reikalauti, kad arbitražo sprendimas būtų įvykdytas, gali kreiptis į teismą su prašymu jį įvykdyti.

Taikinimas baigiasi sudarius rašytinį susitarimą. Taikinimo sutartis turi vykdomojo rašto galią, jeigu ją:

 1. patvirtino notaras arba
 2. arbitražo institucija teisme patvirtino kaip sutaikinimą.

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Slovakija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-10-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė