Komisja Europejska > EJN > Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Prawo międzynarodowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Rola alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów została podkreslona w wielu instrumentach międzynarodowych.

 • W zakresie procedur rozwiązywania sporów innych niż arbitraż nie istnieją obowiązkowe instrumenty prawa międzynarodowego.

Jednakże szereg organizacji międzyrządowych włączyło promowanie tych alternatywnych form rozwiązywania sporów do swoich programów, planując instrumenty o charakterze nieobowiązkowym (tzw. „miękkie prawo”):

  • W roku 1998 Rada Europy przyjęła zalecenie dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych English - français oraz zalecenie dotyczące mediacji w sprawach cywilnych English - français.  
  • Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) przyjęła prawo modelowe English - español - français w zakresie mediacji handlowych.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w związku z handlem elektronicznym pojawiają się również bezposrednio lub posrednio w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Europie (OECD English - français) (Zalecenie Rady dotyczące Wytycznych w sprawie Ochrony Konsumentów w Kontekscie Handlu Elektronicznego) oraz na obrzeżach negocjacji w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego dotyczących projektu międzynarodowej konwencji w sprawie uznawania i wykonywania zagranicznych wyroków.

Do góryDo góry

Zalecenia dotyczące alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w handlu elektronicznym zostały także wysunięte przez szereg organizacji międzyrządowych takich jak Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe English), Transatlantycki Dialog Biznesowy (TABD English) czy Transatlantycki Dialog Konsumencki (TACD English).

 • Arbitrażu dotyczy kilka instrumentów międzynarodowych.

W dniu 10 czerwca 1958 r. Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przyjęła konwencję English - español - français, która została ratyfikowana przez ponad 120 państw. Jej celem jest zapewnienie uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń arbitrażowych w sprawach handlowych.

Jeżeli chodzi o prawo materialne dotyczące arbitrażu w sprawach handlowych, warte odnotowania są dwa instrumenty:

  • Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego wystąpiła z propozycją prawa modelowego English - español - français jako punktu odniesienia przy tworzeniu projektów lub nowelizacji krajowego ustawodawstwa w zakresie arbitrażu.
  • Istnieje konwencja Rady Europy z 1966 roku ustanawiająca jednolite prawo arbitrażowe English - français.

Dokumenty źródłowe

 • Zalecenie dotyczące mediacji w sprawach rodzinnych (Rada Europy)
 • Zalecenie dotyczące mediacji w sprawach cywilnych (Rada Europy)
 • Prawo modelowe English - español - français w sprawie mediacji handlowych (Komisja Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego)
 • Projekt konwencji o własciwosci sądów i uznawania zagranicznych wyroków (Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodowego)
 • Konwencja English - español - français o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (Konferencja ONZ)
 • Prawo modelowe English - español - français UNCITRAL w sprawie międzynarodowego arbitrażu handlowego
 • Jednolite prawo English - français arbitrażowe (Rada Europy)

« Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Informacje ogólne | Prawo międzynarodowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 12-12-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania