Eiropas Komisija > ETST > Alternatīva strīdu izšķiršana > Starptautiskie tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 18-07-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Alternatīva strīdu izšķiršana - Starptautiskie tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Alternatīvā strīdu izšķiršana ir uzsvērta vairākos starptautiskos instrumentos.

 • Juridiski saistoši starptautisko tiesību instrumenti pastāv tikai attiecībā uz šķīrējtiesu.

  Tomēr dažādas starpvaldību organizācijas ir iekļāvušas alternatīvās strīdu izšķiršanas formas savās programmās, gatavojot rekomendējoša rakstura tiesību instrumentus:

  • 1998. gadā Eiropas Padome pieņēma ieteikumu English - français par starpniecības izmantošanu ģimenes tiesībās, kā arī ieteikumu English - français par starpniecības izmantošanu civiltiesībās,
  • Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisija (UNCITRAL) pieņēma Paraugnoteikumus English - español - français par starpniecību komerclietās.

  Alternatīvie strīdu izšķiršanas veidi saistībā ar e-tirdzniecību tieši vai netieši ir pieejami Eiropas sadarbības un attīstības organizācijā (EDSO) (OECD English - français) (Padomes ieteikums vadlīnijām patērētāju tiesību aizsardzībai e-tirdzniecībā), kā arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences sarunu ietvaros, izstrādājot projektu starptautiskai konvencijai par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildi (draft international convention on the recognition and enforcement of foreign judgments).

  Lapas augšmalaLapas augšmala

  Ieteikumi alternatīvajiem strīdu izšķiršanas veidiem e-tirdzniecībā ir izstrādāti dažādās starptautiskās starpvaldību organizācijās, tādās kā Vispasaules biznesa dialogs par e-komerciju (GBDe English), Transatlantijas biznesa dialogs (TABD English) un Transatlantijas Patērētāju dialogs (TACD English).

 • Vairāki starptautiskie instrumenti ir saistīti ar šķīrējtiesu

  1958. gada 10.jūnijā ANO Konferencē Ņujorkā tika pieņemta konvencija (convention English - español - français), un to ir ratificējušas vairāk kā 120 valstis. Tās mērķis ir nodrošināt ārvalstu šķīrējtiesu spriedumu komerclietās atzīšanu un izpildi.

  Attiecībā uz tiesību normām, kas regulē šķīrējtiesas komerclietās jāmin divi dokumenti:

  • Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautiskās tirdzniecības tiesību komisijas paraugnoteikumi (Model Law English - español - français), kas ir izmantojami kā atsauce nacionālo šķīrējtiesu tiesību aktu izstrādei vai grozīšanai
  • 1966. gada Eiropas Padomes konvencija English - français, kas paredz vienotu šķīrējtiesas likumu.

Atsauces dokumenti

 • Ieteikums (Recommendation) par starpniecības izmantošanu ģimenes tiesībās (Eiropas Padome)
 • Ieteikums (Recommendation) par starpniecības izmantošanu civiltiesībās (Eiropas Padome)
 • Paraugnoteikumi (Model law English - español - français) par starpniecību komerctiesībās (Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko tirdzniecības tiesību komisija)
 • Projekts starptautiskai konvencijai (Draft Convention) par ārvalstu tiesu spriedumu piekritību un atzīšanu (Hāgas privāttiesību konference)
 • Konvencija (Convention English - español - français) par ārvalstu šķīrējtiesu spriedumu atzīšanu un izpildi (ANO Konference)
 • UNCITRAL Paraugnoteikumi (Model law English - español - français) par starptautisko šķīrējtiesu komerclietās
 • Vienots šķīrējtiesas likums (Uniform law English - français) (Eiropas Padome)

« Alternatīva strīdu izšķiršana - Vispārīgas ziņas | Starptautiskie tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 18-07-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste