Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Tarptautinė teisė

Naujausia redakcija: 18-07-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Tarptautinė teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Alternatyvių ginčų sprendimo būdų svarba yra pabrėžiama daugelyje tarptautinių dokumentų.

 • Dėl ginčų sprendimo procedūrų, išskyrus arbitražą, nėra priimta privalomų tarptautinės teisės dokumentų.

  Tačiau įvairios tarpvyriausybinės organizacijos savo programose skatina taikyti alternatyvius ginčų sprendimo būdus, numatydamos neprivalomas priemones (neprivalomi teisės aktai):

  Alternatyvius ginčų sprendimo būdus, susijusius su elektronine prekyba, taip pat tiesiogiai arba netiesiogiai nustato Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD English - français) (Tarybos rekomendacija dėl gairių vartotojų teisių apsaugos elektroninės prekybos srityje) ir Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos derybos, kurių metu priimtas Tarptautinės konvencijos dėl užsienio teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo projektas.

  Rekomendacijas, susijusias su alternatyviais ginčų sprendimo būdais elektroninės prekybos srityje, taip pat nustato įvairios tarpvyriausybinės tarptautinės organizacijos, pavyzdžiui, Pasaulinis verslo dialogas dėl elektroninės prekybos (GBDe English), Transatlantinis verslo dialogas (TABD English) ir Transatlantinis vartotojų dialogas (TACD English).

  viršųviršų

 • Kai kurie tarptautiniai dokumentai yra susiję su arbitražu.

  1958 m. birželio 10 d. Niujorko JT Konferencija priėmė konvenciją English - español - français, kurią ratifikavo daugiau nei 120 valstybių. Konvencijos tikslas – užtikrinti užsienio arbitražo sprendimų, priimtų išnagrinėjus komercinius ginčus, pripažinimą ir vykdymą.

  Atsižvelgiant į komercinių ginčų arbitražą reglamentuojančią materialinę teisę, verta atkreipti dėmesį į du dokumentus:

  • Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija priėmė rekomendacinio pobūdžio Pavyzdinį įstatymą English - español - français, į kurį siūloma atsižvelgti rengiant arba persvarstant nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius arbitražą.
  • 1966 m. Europos Tarybos Konvenciją, nustatančią Bendrąjį arbitražo įstatymą English - français.

Informaciniai dokumentai

 • Rekomendacija dėl tarpininkavimo šeimos ginčuose (Europos Taryba)
 • Rekomendacija dėl tarpininkavimo civiliniuose ginčuose (Europos Taryba)
 • Pavyzdinis įstatymas English - español - français dėl tarpininkavimo komerciniuose ginčuose (Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija)
 • Konvencijos projektas dėl užsienio teismų sprendimų jurisdikcijos ir pripažinimo (Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija)
 • Konvencija English - español - français dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (JT konferencija)
 • UNCITRAL Pavyzdinis įstatymas English - español - français dėl tarptautinio komercinio arbitražo
 • Bendrasis arbitražo įstatymas English - français (Europos Taryba).

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Tarptautinė teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 18-07-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė