Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > International ret

Seneste opdatering : 06-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Alternativ konfliktløsning er omhandlet i flere internationale tekster.

 • På internationalt plan findes der ingen normative regler for alternative konfliktløsningsmetoder (bortset fra voldgift).

  Flere mellemstatslige organisationer har dog taget fremme af alternativ konfliktløsning på dagsordenen med henblik på at vedtage retningslinjer.

  De former for alternativ konfliktløsning, der har direkte forbindelse med elektronisk handel, indgår også direkte eller indirekte i arbejdet i Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD English - français), (Rådets henstilling om retningslinjer for forbrugerbeskyttelse i relation til elektronisk handel), ligesom de også indgår i forhandlingerne i Haagerkonferencen om international privatret om en international konvention om retternes kompetence og anerkendelse af udenlandske domme.

  Alternativ konfliktløsning inden for elektronisk handel har endvidere været genstand for henstillinger fra en række ikke-statslige internationale organisationer, bl.a. GBDe English (Global Business Dialogue on e-commerce), TABD English (Transatlantic Business Dialogue) og TACD English (Transatlantic Consumer Dialogue).

  TopTop

 • For voldgift findes der flere internationale tekster.

  FN vedtog den 10. juni 1958 en konvention English - español - français, som flere end 120 stater nu har ratificeret. Konventionens formål er at sikre anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser på handelsområdet.

  Materielle voldgiftsregler på handelsområdet er indeholdt i to instrumenter:

  • FN's Kommission for International Handelsret har forelagt staterne et forslag til standard lovtekst English - español - français, som tænkes anvendt som reference ved udformning eller ændring af nationale voldgiftlovgivninger.
  • Inden for rammerne af Europarådet findes der endvidere en europæisk konvention fra 1966 om ensartede voldgiftsregler English - français.

Referencedokumenter

 • Rekommandation om mægling i familieforhold (Europarådet)
 • Udkast til rekommandation om mediation i civilsager (Europarådet)
 • Standardbestemmelser English - español - français om mægling i handelssager (FN's Kommission for International Handelsret)
 • Udkast til konvention om kompetence og anerkendelse af udenlandske domme (Haagerkonferencen om international privatret)
 • Konvention English - español - français om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser (FN-konference)
 • Standard lovtekst English - español - français fra FN's Kommission for International Handelsret om international voldgift i handelssager
 • Ensartede voldgiftsregler English - français (Europarådet)

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige