Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Mezinárodní právo

Poslední aktualizace: 06-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Mezinárodní právo

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Úlohu alternativních způsobů řešení sporů vyzdvihuje řada mezinárodních nástrojů.

 • Pokud jde o jiné postupy řešení sporu než rozhodčí řízení, neexistují žádné závazné nástroje mezinárodního práva.

  Řada mezivládních organizací však ve svých programech podporuje následující formy alternativního řešení sporů a plánuje nezávazné nástroje (právně nevynutitelné předpisy):

  Alternativní řešení sporů v souvislosti s elektronickým obchodem se přímo či nepřímo objevuje také v Organizaci pro spolupráci a rozvoj v Evropě (OECD English - français) (Doporučení Rady o pokynech pro ochranu spotřebitele v kontextu elektronického obchodu) a okrajově také při jednáních Haagské konference o mezinárodním právu soukromém návrh mezinárodní úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozsudků.

  Doporučení týkající se alternativního řešení sporů v elektronickém obchodu vydala také řada mezivládních mezinárodních organizací, např. Globální obchodní dialog o elektronickém obchodu (GBDe English), Transatlantický obchodní dialog (TABD English) a Transatlantický spotřebitelský dialog (TACD English).

  NahoruNahoru

 • Několik mezinárodních nástrojů se vztahuje k rozhodčímu řízení.

  10. června 1958 přijala konference OSN v New Yorku úmluvu English - español - français, která byla ratifikována více než 120 státy. Jejím cílem je zajistit uznávání a výkon cizích rozhodčích nálezů v obchodních věcech.

  Pokud jde o hmotné právo pro rozhodčí řízení v obchodních věcech, stojí za zmínku dva nástroje:

  • Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo navrhla modelové právo English - español - français, které má sloužit jako referenční materiál pro přípravu nebo revizi vnitrostátních právních předpisů pro rozhodčí řízení.
  • Existuje úmluva Rady Evropy z roku 1966, která stanoví jednotné právo rozhodčího řízení English - français.

Referenční dokumenty

 • Doporučení  o rodinné mediaci (Rada Evropy)
 • Doporučení o občanské mediaci (Rada Evropy)
 • Modelové právo English - español - français pro obchodní mediaci (Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo)
 • Návrh úmluvy o pravomoci a uznávání cizích rozsudků (Haagská konference o mezinárodním právu soukromém)
 • Úmluva English - español - français o uznávání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Konference OSN)
 • Modelové právo English - español - français UNCITRAL pro mezinárodní rozhodčí řízení v obchodních věcech
 • Jednotné rozhodčí právo English - français (Rada Evropy)

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Mezinárodní právo - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království