Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov

Posledná úprava: 12-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Spory môžu byť vyriešené mimosúdne.

Ste v spore s firmou, obchodníkom, svojim zamestnávateľom, dokonca s členom svojej rodiny vo svojej krajine alebo v zahraničí. Ak nedokážete vyriešiť spor priateľsky, prirodzene môžete ísť na súd, ale rovnako môžete zvážiť iné formy riešenia sporov, ako sú zmierovacie konanie alebo mediácia.

Niekedy súd rozhodne o tom, že musíte využiť alternatívnu formu riešenia sporov, ale častejšie sú to práve sporové strany, ktoré sa rozhodnú riešiť spor alternatívne. Techniky alternatívneho riešenia sporov vám pomôžu vyriešiť vaše problémy zapojením tretej nestrannej kompetentnej strany. Existujú rôzne formy alternatívneho riešenia sporov, rozlišujú sa podľa toho, do akej miery je zainteresovaná tretia strana.

 • V určitých prípadoch tretia strana pomáha sporovým stranám dosiahnuť dohodu bez vlastného formálneho vyjadrenia názorov na jedno či druhé možné riešenie sporu.

V priebehu týchto procesov, známych ako „zmierovacie konanie“ alebo „mediácia“, sú sporové strany pozvané k otvoreniu alebo pokračovaniu rozhovorov tak, aby sa vyhlo konfrontácii; strany si samy určia techniku riešenia sporu a zohrávajú obzvlášť aktívnu úlohu v snahe nájsť riešenie, ktoré im najlepšie vyhovuje. Tieto metódy ponúkajú príležitosť ísť za hranice čisto právnej polohy a dospieť k zosobnenému individuálnemu riešeniu, ktoré zodpovedá skutočnej povahe sporu. Tento postup založený na všeobecnej zhode znásobuje šance, že ak jednotlivé strany vyriešia svoj spor, budú schopné si udržať normálne obchodné aj osobné vzťahy. 

 • V iných prípadoch je tretia strana tou, ktorá nachádza a ponúka riešenie sporovým stranám.
 • Najmä v spotrebiteľských sporoch existujú rôzne formy alternatívneho riešenia, kde tretia strana navrhuje riešenie.
  • Niekedy tretia strana dáva odporúčania sporovým stranám, ktoré sa môžu slobodne rozhodnúť, či ich príjmu alebo nie.

V škandinávskych krajinách takto pracujú „spotrebiteľské organizácie“. Spotrebiteľ, ktorý podal sťažnosť jednej zo spotrebiteľských organizácií, a nie je spokojný s navrhnutým riešením, môže sa obrátiť priamo na súd.

  • Niekedy tretia strana príjme rozhodnutie záväzné pre obchodníka.

V určitých prípadoch, ako napr. v bankovníctve a poisťovníctve sa využívajú „ombudsmani“. Ich rozhodnutia sú záväzné pre podniky, ktoré sú zapojené do systému. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s rozhodnutím, môže postúpiť svoj prípad súdu. 

 • V iných situáciách, ktoré sa viac podobajú tradičnému súdnemu konaniu, sa tretia strana označuje ako rozhodca (arbiter), ktorý prijme rozhodnutie na vyriešenie sporu
 • Rozhodnutie záväzné pre obe strany sporu môže byť prijaté podľa právnych predpisov (klasická arbitráž) alebo na spravodlivom základe (equity) (zmierovacie arbitrážne konanie). Arbitrážny (rozhodcovský) nález má status vykonateľného rozhodnutia, čo znamená, že vyriešený spor v zásade nemôže byť postúpený súdu. Arbitráž sa často nepovažuje za skutočne alternatívnu formu riešenia sporov. Existujú nástroje Spoločenstva a medzinárodného práva, ktoré upravujú alebo podporujú alternatívne formy riešenia sporov. Pre ďalšie informácie kliknite na „Právo Spoločenstva“ alebo „Medzinárodné právo“. 

HoreHore

Posledná úprava: 12-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo