Kummissjoni Ewropea > NGE > Meżżi alternattivi għal riżoluzzjoni ta’ kwistjoni

L-aħħar aġġornament: 28-02-2007
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Meżżi alternattivi għal riżoluzzjoni ta’ kwistjoni - Informazzjoni Ġenerali

EJN logo

Din il-paġna issa skadiet. L-aġġornament qed jitħejja bħalissa u jkun disponibbli fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja elettronika.


It-tilwim jista’ jiġi solvut mingħajr ma tmur il-qorti.

Għandek tilwima ma' ditta, negozjant, min iħaddmek, anki ma’ membru tal-familja tiegħek, f'pajjiżek jew barra mill-pajjiż. Jekk ma tistax issolvi t-tilwima b'mod amikevoli, ovvjament tista’ tmur il-qorti, iżda tista’ tikkonsidra wkoll proċeduri oħra tar-riżoluzzjoni ta’ tilwim bħall-medjazzjoni jew il-konċiljazzjoni.

Xi drabi l-liġi jew il-qrati jgħidulek li għandek tirrikorri għal mod alternattiv tar-riżoluzzjoni ta' tilwim, imma aktar spiss huma l-partijiet fit-tilwima nfushom li jiddeċiedu hekk. It-tekniki tal-mezzi alternattivi tar-riżoluzzjoni ta' tilwim jistgħu jgħinuk issolvi l-problemi tiegħek billi tinvolvi terza persuna newtrali u kwalifikata. Il-Mezzi Alternattivi tar-Riżoluzzjoni ta' Tilwim jieħdu forom diversi, distinti skond il-mod kif it-terza persuna tiġi involuta.

 • F'ċerti każijiet, it-terza persuna tgħin lill-partijiet biex jaslu għal ftehim mingħajr ma’ fil-fatt formalment tesprimi opinjoni fuq soluzzjoni jew soluzzjonijiet possibbli għat-tilwima.

Matul dawn il-proċessi, magħrufa bħala “konċiljazzjoni” jew “medjazzjoni”, il-partijiet jiġu mistiedna biex jiftħu jew jerġgħu jibdew djalogu u jevitaw il-konfrontazzjoni; huma nfushom jagħżlu t-teknika biex isolvu t-tilwima u jkollhom rwol partikolarment attiv billi huma stess jippruvaw isibu l-aħjar soluzzjoni għalihom. Dawn il-metodi jipprovdu opportunità li tmur lil hinn mill-pożizzjoni purament legali u tasal għal soluzzjoni personalizzata li taqbel man-natura reali tat-tilwima. Dan il-metodu bbażat fuq kunsens ikabbar iċ-ċansijiet li ladarba l-partijiet ikunu solvew it-tilwima tagħhom, ikunu jistgħu iżommu relazzjonijiet normali kummerċjali jew personali.

 • F'każijiet oħrajn, hija t-terza persuna li ssib is-soluzzjoni u tgħaddiha lill-partijiet.
 • Partikolarment fit-tilwim tal-konsumatur, hemm diversi forom ta' mezzi alternattivi tar-riżoluzzjoni ta' tilwim li fihom it-terza persuna tagħti s-soluzzjoni.
  • Xi drabi t-terza persuna tagħmel rakkomandazzjoni li l-partijiet imbagħad ikunu liberi li jaċċetaw jew le.

“Il-Bordijiet ta' l-Ilmenti tal-Konsumatur” fil-pajjiżi Skandinavi jaħdmu b'dan il-mod. Konsumatur li jkun ressaq ilment quddiem wieħed minn dawn il-bordijiet jista' sussegwentement imur il-qorti jekk ma jkunx sodisfatt bis-soluzzjoni proposta.

  • Xi drabi t-terza persuna tieħu deċiżjoni li torbot lin-negozjant.

Xi darbi dan huwa l-każ ta' l-“Ombudsmen” maħtura f'ċerti negozji bħall-kummerċ bankarju u l-assigurazzjoni. Id-deċiżjonijiet tagħhom jorbtu lid-ditti li jieħdu sehem fl-iskema. Jekk il-konsumatur ma jkunx sodisfatt bid-deċiżjoni, jista’ jieħu il-każ tiegħu l-qorti.

 • F'ipotesi oħra, li tixbaħ aktar lill-proċedura konvenzjonali tal-qorti, it-terza persuna hi magħrufa bħala “arbitru” u tieħu deċiżjoni biex issolvi t-tilwima

Id-deċiżjoni, li torbot liż-żewġ naħat fit-tilwima, tista' tittieħed skond ir-regoli tal-liġi (l-arbitraġġ klassiku) jew fuq bażi ta' ekwità (l-arbitraġġ bonarju). Id-deċiżjoni ta' l-arbitru għandha l-istatus ta' deċiżjoni infurzabbli, li jfisser li bażikament it-tilwima solvuta ma tistax tittieħed il-qorti. L-arbitraġġ ta’ spiss jitqies bħala li mhux realment forma ta' mod alternattiv tar-riżoluzzjoni ta’ tilwim. Hemm strumenti tal-liġi tal-Komunità u internazzjonali li jirregolaw jew jinkoraġġixxu mezzi alternattivi tar-riżoluzzjoni ta' tilwim. Għal aktar informazzjoni, ikklikkja fuq “Il-liġi tal-Komunità” jew “Il-liġi internazzjonali”.

FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 28-02-2007

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit