Európai Bizottság > EIH > Alternatív vitarendezési szabályok

Utolsó frissítés: 28-02-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Alternatív vitarendezési szabályok - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


A viták bíróságon kívüli fórumokon is rendezhetők.

Ön saját országában vagy külföldön vitás helyzetbe kerül egy céggel, egy kereskedővel, munkáltatójával, netán egy családtaggal. Ha a vita békésen nem rendezhető, Ön bírósághoz fordulhat, ám más vitarendezési eljárásokat is fontolóra vehet, úgymint a közvetítést vagy a békéltetést.

Előfordul, hogy a törvény vagy a bíróságok írják elő az alternatív vitarendezési módszereket, gyakoribb eset azonban, hogy maguk a vitában érintett felek döntenek ezek alkalmazása mellett. Az alternatív vitarendezési technikák segíthetnek a problémák megoldásában egy erre képesített, semleges harmadik fél bevonásával. Az alternatív vitarendezés eltérő formákat ölthet, ezek között a különbséget a harmadik fél bevonásának eltérő módja jelenti.

 • A harmadik fél bevonása egyes esetekben segíthet abban, hogy a felek egyezségre jussanak anélkül, hogy valójában formálisan véleményt nyilvánítanának a vita valamelyik lehetséges megoldását illetően.

E „békéltetés” vagy „közvetítés” néven ismert eljárások során a feleket párbeszéd megkezdésére vagy újrakezdésére, illetve a konfrontálódás elkerülésére szólítják fel; ők maguk választják ki a vitarendezési technikát, és különösen aktívan törekednek a számukra lehető legmegfelelőbb megoldás saját maguk által történő megtalálására. E módszerek lehetőséget kínálnak a tisztán jogi álláspontok meghaladására, illetve a vita lényegének megfelelő, személyre szabott megoldás megtalálására. Ez a konszenzus alapú megközelítés fokozottabban lehetővé teszi, hogy amint a felek rendezték a vitát, visszatérjenek a szokásos üzletmenet vagy személyes kapcsolatok fenntartásához.

 • Egyéb esetekben harmadik fél talál megoldást és terjeszti ezt a felek elé.
  • Különösen fogyasztói vitákban számos olyan alternatív vitarendezési forma van, melyben harmadik félnek köszönhető a megoldás.
 • Egyes esetekben a harmadik fél olyan ajánlást tesz, melynek elfogadása a felektől függ.

A skandináv országok „fogyasztói panaszbizottságai” ilyen módon működnek. Egy ilyen bizottságnál panaszt benyújtó fogyasztó ezt követően a bírósághoz fordulhat, ha a javasolt megoldással nem elégedett.

  • Egyes esetekben a harmadik fél a kereskedőkre kötelező döntést hozhat.

Olyan esetekben kerül erre sor, amikor például bizonyos ágazatok - mint a banki és a biztosítási ágazat - „ombudsmanokat” hoznak létre. Ezek döntései kötelezik a rendszerben részt vevő cégeket. Amennyiben a fogyasztó nem elégedett a döntéssel, az üggyel a bírósághoz fordulhat. 

 • További, a hagyományos bírósági eljárásra jobban hasonlító esetekben a harmadik felet „választottbíró”-nak nevezik, és ez a harmadik fél a vita rendezése céljából döntést hoz.

A vita mindkét szereplőjét kötelező döntést jogszabályok alapján (klasszikus választottbíráskodás) vagy méltányossági alapon (egyezségen alapuló választottbíráskodás) lehet meghozni. A választottbíró döntése jogerős, vagyis az ilyen módon rendezett vita ügyében nem lehet bírósághoz fordulni. A választottbíráskodást gyakran nem tekintik az alternatív vitarendezés fajtájának. Az alternatív vitarendezésre vonatkozóan léteznek ezekre irányadó vagy ezeket ösztönző jellegű közösségi és nemzetközi jogi aktusok. További információkért kattintson a „Közösségi jog” vagy a „Nemzetközi jog” ikonra!.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 28-02-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság