Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Riidan ratkaiseminen on mahdollista ilman oikeudenkäyntiä.

Oletko riitautunut yrityksen, elinkeinonharjoittajan, työnantajasi, perheenjäsenen tai kenen tahansa muun henkilön kanssa kotimaassasi tai ulkomailla? Jos riitaa ei saada sovittua, riita-asian voi tietysti viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta on mahdollista käyttää myös vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä, kuten sovittelumenettelyä.

Joissakin tapauksissa vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen käyttö on pakollista lainsäädännön tai tuomarin päätöksen vuoksi, mutta useimmiten siihen päädytään riita-asian osapuolten vapaaehtoisen valinnan seurauksena. Vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä puolueeton ja pätevä kolmas osapuoli auttaa ratkaisemaan ristiriidan. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, joista käytetään usein englanninkieliseen ilmaukseen "Alternative Dispute Resolution" perustuvaa lyhennettä "ADR", on monentyyppisiä. Eri tyypit eroavat toisistaan sen mukaan, millainen rooli kolmannella osapuolella on riidanratkaisuprosessissa.
 • Joissakin tapauksissa sovittelija voi auttaa riidan osapuolia pääsemään sovintoon ottamatta kuitenkaan virallisesti kantaa ratkaisuun.

 • Näissä menettelyissä, joita usein kutsutaan sovittelumenettelyksi, osapuolia kehotetaan aloittamaan tai jatkamaan vuoropuhelua, jolloin yhteenotoilta vältytään. Osapuolet valitsevat itse riidanratkaisumenettelyn ja heillä itsellään on hyvin keskeinen asema, kun he pyrkivät löytämään itselleen parhaiten soveltuvan ratkaisun. Menetelmät tarjoavat mahdollisuuden ohittaa varsinainen oikeudellinen kiista ja löytää kullekin sopiva ja ratkaistavaan riita-asiaan suhteutettu ratkaisu. Sovitteluun perustuva lähestymistapa lisää myös osapuolten mahdollisuuksia säilyttää kaupalliset tai muut suhteensa riidan ratkaisemisen jälkeen.

 • Joissakin tapauksissa kolmas osapuoli löytää itse ratkaisun, jonka hän esittelee riidan osapuolille.

  • Erityisesti kuluttajaoikeuden alalla käytetään kuluttajien etujen suojaamiseksi vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, joissa kolmas osapuoli ottaa kantaa riidan ratkaisuun.

  • Joissakin tapauksissa kolmas osapuoli antaa kummallekin osapuolelle osoitetun suosituksen, jota nämä voivat joko noudattaa tai jättää noudattamatta.

  • Tämä koskee Pohjoismaiden kuluttajavalituslautakuntien päätöksiä. Kuluttaja, joka alun perin antoi asian kyseisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi, voi halutessaan viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi, jos ratkaisuehdotus ei tyydytä häntä.

  • Joissakin tapauksissa sovittelija tekee vain elinkeinonharjoittajaa sitovan päätöksen.

  Tämä koskee tietyillä elinkeinoaloilla, kuten pankki- ja vakuutusalalla, asiakkaita varten perustettuja asiamiehiä ja valtuutettuja (ombudsman). Tällaisten asiamiesten tai valtuutettujen päätökset ovat järjestelmään liittyneiden yritysten osalta sitovia. Jos kuluttaja ei ole tyytyväinen asiamiehen tai valtuutetun tekemään päätökseen, hän voi viedä saman asian tuomioistuimen ratkaistavaksi.
 • Joissakin tapauksissa, jotka muistuttavat enemmän perinteistä oikeusmenettelyä, välimieheksi kutsuttu kolmas osapuoli tekee päätöksen riidan ratkaisusta.
 • Päätös, joka on kumpaakin riidan osapuolta sitova, voidaan tehdä oikeussäännösten perusteella (perinteinen välimiesratkaisu) tai oikeudenmukaisuuden nojalla (sovintoratkaisu). Välimiehen tekemä päätös, jota kutsutaan välitystuomioksi, on tuomioistuimen päätöksen veroinen, sillä välimiehen ratkaisemaa riitaa ei periaatteessa voi enää antaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Välimiesmenettelyn ei yleensä katsota kuuluvan vaihtoehtoisiin riidanratkaisumenettelyihin. Yhteisön oikeuteen ja kansainväliseen oikeuteen sisältyy välineitä, joissa säädetään vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen käytöstä tai pyritään edistämään niiden käyttöä. Asiasta saa lisätietoa napsauttamalla hiirellä kuvakkeita "Yhteisön oikeus" ja "Kansainvälinen oikeus".

  Sivun alkuunSivun alkuun

  Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta