Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot > Belgia

Uusin päivitys: 21-04-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Belgia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Alustava huomautus: tässä esityksessä kuvataan sovittelua koskevan lainsäädännön voimaantuloa edeltävää oikeustilaa. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan 30. syyskuuta 2005.

Tässä viitattuun lainsäädäntöön ja muihin säädöksiin voi tutustua seuraavalla Internet-sivustolla: Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (Geconsolideerde wetgeving/législation consolidée)

Katso lisätietoja vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista: ”Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä”.

Tämän uuden asiakirjan tarkoituksena on tarjota käytännön tietoa vaihtoehtoisista riidanratkaisukeinoista Belgiassa. 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleisiä sovitteluelimiä 1.
1.1. Belgian Center for Arbitration and Mediation (CEPINA English - français - Nederlands) (Belgian välimiesoikeus- ja sovittelukeskus) 1.1.
1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC français - Nederlands) (Brysselin liike-elämän sovittelukeskus) 1.2.
1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBa English - Nederlands) (Antwerpenin sovittelu- ja välimieskamari) 1.3.
1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR English - français) (Sähköinen kuluttajariitojen ratkaisuelin) 1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw (välimies- ja sovittelukamari) 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) (sovittelu- ja välimieslaitos) 1.6.
2. Alakohtaisia sovitteluelimiä 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands (rakennusriitojen sovitteluelin) 2.1.
2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s français - Nederlands (käytetyistä autoista johtuvien riitojen sovitteluelin) 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Pankkialan asiamies English - français - Nederlands 2.5.
2.6. Ombudsdienst van de verzekeringen Nederlands (vakuutusalan asiamies) 2.6.
2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands (julkisten palveluiden asiamies) 2.7.
2.8. Ombudsdiensten bij overheden français - Nederlands (julkisten viranomaisten asiamies) 2.8.

 

Useimmissa riitatilanteissa on käytettävissä vaihtoehtoinen ratkaisumenettely. Tarkempia tietoja eri tilanteissa käytettävissä olevista menettelyistä on seuraavassa:

Huom.

Alla oleva lista ei ole tyhjentävä. Jotkin yhteisöistä ovat täysin yksityisiä. Jotkin saavat julkista tukea, mutta ovat silti yksityisiä. Jotkin ovat julkisia elimiä (esimerkiksi asiamies).

1. Yleisiä sovitteluelimiä

1.1. Belgian Center for Arbitration and Mediation (CEPINA English - français - Nederlands) (Belgian välimiesoikeus- ja sovittelukeskus)

Tehtävä

CEPINA on riippumaton kansallinen elin, joka kattaa kaikki teollisuudenalat, koostuu liike-elämän johtajista, lakimiehistä, asianajajista ja yliopiston opettajista, ja jolla on seuraavat tavoitteet:

 • sovittelun tutkiminen ja edistäminen
 • sovittelua koskevien tieteellisten keskustelujen järjestäminen
 • sovittelun käytännön tapausten käsittely
 • sovittelusääntöjen tuottaminen ja levittäminen
 • pätevien, asiasta kiinnostuneiden ja riippumattomien sovittelijoiden nimittäminen
 • menettelyjen valvonta tarjoamalla tarpeen vaatiessa sellaisia ratkaisuja oikeudellisiin tai aineellisiin ongelmiin, jotka ovat niin paljon kuin mahdollista osapuolten toiveiden mukaisia.

Riitatyypit: Siviili- ja kauppaoikeus

Sovittelumenettely – CEPINA ei ole sovittelija eikä se vahvista sovittelijan asemaa. CEPINA pyrkii nimittämään sovittelijaksi mahdollisimman sopivan henkilön ottaen huomioon riidan erityispiirteet. Sovittelijoille maksetaan CEPINAn määrittelemät kiinteämääräiset korvaukset.

Sivun alkuunSivun alkuun

Säännöt English - français - Nederlands

1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC français - Nederlands) (Brysselin liike-elämän sovittelukeskus)

Tehtävä

The Brussels Business Mediation Center pyrkii

 • edistämään sovittelua liike-elämän riitojen ratkaisumenettelynä
 • tarjoamaan asianmukaiset puitteet sovittelua varten
 • tarjoamaan asianmukaista koulutusta liike-elämän sovittelijoille.

Riitatyypit: Kauppaoikeudelliset asiat

Sovittelumenettely – BBMC laatii luettelon hyväksymistään sovittelijoista, ja osapuolet voivat valita luettelosta sovittelijan riidan ratkaisijaksi. Sovittelijalle maksetaan korvaus tehtyjen työtuntien perusteella.

Säännöt – Sovittelusäännöt

1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBa English - Nederlands) (Antwerpenin sovittelu- ja välimieskamari)

Tehtävä – Sovittelun järjestäminen

Sivun alkuunSivun alkuun

Riitatyypit – Kauppaoikeudelliset asiat

Sovittelumenettely – AKaBA laatii luettelon hyväksymistään sovittelijoista, ja osapuolet voivat valita luettelosta sovittelijan riidan ratkaisijaksi. Sovittelijoilla on oikeus veloittaa palkkio ja kulut.

Säännöt English - Nederlands

1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR English - français) (Sähköinen kuluttajariitojen ratkaisuelin)

Tehtävä – ECODIR auttaa kuluttajia ja yrityksiä estämään tai ratkaisemaan valituksia tai riitoja käyttämällä nopeaa, tehokasta ja kohtuuhintaista palvelua.

ECODIR on kuluttajille hyödyllinen, koska se tarjoaa heille tehokkaan keinon valitusten ratkaisemiseksi verkossa. ECODIR käyttää jäsenneltyä neuvottelu- ja (tarpeen vaatiessa) sovittelumenettelyä verkkoympäristössä, jossa yksityisyyden- ja tietosuoja on varmistettu. Järjestelmää on helppo käyttää siitä riippumatta, missä osapuolet ovat maantieteellisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

ECODIR on myös yrityksille hyödyllinen, koska kuluttajavalitukset ja -vaateet esitetään niille tiivistetyssä muodossa, jonka ansiosta ne voivat käsitellä asiakassuhteensa tehokkaammin. Asiakkaat asioivat mieluummin sellaisten yritysten kanssa, joilla on tehokas järjestelmä valitusten ja riitojen käsittelemiseksi.

Riitatyypit – Riita on syntynyt verkossa tehdystä kaupasta. Riidassa on mukana vähintään yksi kuluttaja. Riita ei koske laitonta sisältöä, ruumiinvammaa, perhettä, verotusta eikä immateriaalioikeuksia.

Sovittelumenettely – ECODIR tarjoaa suojatun Internet-sivuston, jossa osapuolet voivat neuvotella molempia tyydyttävästä ratkaisusta ECODIRin neuvottelumenettelyä käyttäen. Osapuolet voivat pyytää avuksi ECODIRin pätevää sovittelijaa avustamaan riidan ratkaisussa, jos molemmat sitä haluavat. Palvelu on maksuton kuluttajille ja yrityksille.

Säännöt English - français

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw (välimies- ja sovittelukamari)

Tehtävä – Välimies- ja sovittelukamarin tavoitteena on saattaa yhteen lakimiehiä, jotka ovat erikoistuneet yhteen tai useampaan oikeudenalaan ja jotka koulutuksensa, kokemuksensa ja maineensa perusteella harjoittavat ammattiaan asiantuntevasti ja inhimillisesti.

Sivun alkuunSivun alkuun

Riitatyypit – Siviili- ja kauppaoikeuteen liittyvät asiat ja rakentaminen

Sovittelu – Kamari koostuu sovittelijoista.

Sovittelumenettelyn säännöt Nederlands

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) (sovittelu- ja välimieslaitos)

Tehtävä – Sovittelupalvelujen tarjoaminen

Riitatyypit – Kauppaoikeudelliset asiat

Sovittelumenettely – ABI nimittää sovittelijoita, mutta ei julkaise heistä luetteloita. Sovittelijoiden palkkiot järjestetään ABI:n kautta.

Säännöt – ”Menettelysäännöt”

2. Alakohtaisia sovitteluelimiä

2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands (rakennusriitojen sovitteluelin)

Tehtävä – Yksityisasiakkaiden (ei yritysten) ja urakoitsijoiden sekä arkkitehtien välisten riitojen ratkaisu.

Riitatyypit – Rakennusriidat

Sovittelumenettely – Asiantuntijaluettelon laatiminen. Osapuolet voivat valita luettelosta asiantuntijan ratkaisemaan riitansa. Osapuolet maksavat asiantuntijoiden palkkiot, mutta sovitteluelin ei laskuta palvelusta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Säännöt – Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s français - Nederlands (käytetyistä autoista johtuvien riitojen sovitteluelin)

Tehtävä – Auttaa ratkaisemaan autokauppiaiden ja ostajien riitoja, jos he ovat käyttäneet käytettyjä autoja varten ”Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats” -yhteisön laatimaa mallisopimusta.

Riitatyypit – Moottoriajoneuvojen kauppaan liittyvät riidat: käytetyt autot, korjaukset, ammattimaisten myyjien ja yksityishenkilöiden tekemät kaupat.

Sovittelumenettely – Osapuolet voivat valita sovittelijan luettelosta. Sovittelijoille ei makseta palkkiota, elleivät he ole virallisia asiantuntijoita.

Säännöt – ”Käytettyjä autoja koskevan sovittelun säännöt”

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands)

Tehtävä – Edistää, käyttää ja kehittää kaiken tyyppisiä tuomioistuinten ulkopuolisia riidanratkaisukeinoja perheasioissa tarjoamalla lukuisia sovittelun muotoja ja koulutusta näiden vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käyttämiseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Riitatyypit – Perheoikeudelliset riidat

Sovittelumenettely – Osapuolet voivat vapaasti valita pätevän sovitteluasianajajan, jolle maksetaan palkkio.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Tehtävä – Perheasioiden sovittelun edistäminen ja järjestäminen sekä alan ammattietiikan sääntöjen laatiminen.

Riitatyypit – Perheoikeudelliset riidat

Sovittelumenettely – Osapuolet voivat vapaasti valita pätevän sovitteluasianajajan. Osapuolet maksavat asianajajalle palkkion

2.5. Pankkialan asiamies English - français - Nederlands

Tehtävä – Pankkialan asiamies on puolueeton sovittelija, joka auttaa yksityishenkilöitä ratkaisemaan ongelmat, jotka ovat syntyneet pankin, arvopaperivälittäjän, varainhoitajan, sijoitusneuvojan tai luottolaitoksen kanssa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Riitatyypit – Rahoitusalan riidat

Sovittelumenettely – Asiamies antaa asiasta maksuttoman lausunnon, joka ei sido.

2.6. Ombudsdienst van de verzekeringen Nederlands (vakuutusalan asiamies)

Tehtävä – Asiamiehen tehtävänä on tutkia riitoja ja tarjota sovittelua, kun osapuolina ovat kuluttaja (missä tahansa ominaisuudessa) ja vakuutusyhtiö, välittäjä tai Datassur français - Nederlands

Riitatyypit – Vakuutusalan kuluttajariidat

Sovittelumenettely – Asiamiehen puoleen käännytään kirjallisesti. Hän antaa perustellun kirjallisen lausunnon niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa kuuden kuukauden kuluessa. Menettely on maksuton.

Säännöt – Charter - Bevoegdheden français - Nederlands

Sivun alkuunSivun alkuun

2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands (julkisten palveluiden asiamies)

Missä – Posti, rautatiet, televiestintä ja vakuutustarkastusvirasto (CDV)

2.8. Ombudsdiensten bij overheden français - Nederlands (julkisten viranomaisten asiamies)

Missä – Liittovaltion hallitus, Flanderin ja Vallonian hallintoalueiden neuvostot, Ranskan kieliyhteisö ja tietyt Belgian kaupungit ja kunnat

Velkajärjestely (De collectieve schuldenregeling / Le règlement collectif de dettes) mukaan luettuna (oikeudenkäyntilain (Gerechtelijk Wetboek) 1675/2 § ja seuraavat).

Rikosoikeudenkäyntä koskevan lain (Wetboek van Strafvordering) 216 b §.

1. Yleinen syyttäjä voi, tämän kuitenkaan rajoittamatta hänelle 216 a §:ssä säädettyä toimivaltaa, kutsua rikoksentekijän luokseen ja, jos teko ei ole luonteeltaan sellainen, että siitä voitaisiin määrätä päärangaistukseksi yli kaksi vuotta vankeutta tai ankarampi tuomio, pyytää häntä korjaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingon, ja näyttämään toteen, että vahinko on korjattu. Syyttäjän on myös kutsuttava paikalle rikoksen uhri ja toimittava välittäjänä, kun arvioidaan maksettavan korvauksen määrää ja laatua…

Oikeudenkäyntilain 972 §.

Oikeudenkäyntilain 1258 §.

« Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä | Belgia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 21-04-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta