Află care sunt drepturile tale - gratuit şi rapid
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Declarație de confidențialitate

SOLVIT și Serviciul de orientare pentru cetățeni (SOC)

1. Obiective

SOLVIT este un serviciu european care ajută cetățenii și întreprinderile să-și exercite drepturile care le revin în baza legislației privind piața internă, prin soluționarea problemelor pe care le întâmpină în relațiile cu autoritățile publice. SOLVIT folosește o bază de date în care sunt înregistrate cererile cetățenilor și întreprinderilor adresate Comisiei Europene și centrelor naționale SOLVIT din toate statele membre ale SEE. Centrele naționale SOLVIT fac parte din administrațiile naționale.

SOC este administrat de Serviciul European pentru Acțiune Cetățenească (ECAS), în baza unui contract încheiat cu Comisia Europeană. ECAS a angajat experți juridici care oferă cetățenilor informații și consiliere referitoare la drepturile care la revin în baza legislației privind piața internă. Dacă este cazul, cetățenii sunt îndrumați sau „orientați” către autoritatea sau organismul (la nivel local, național sau european) abilitat. SOC folosește o bază de date cu întrebări primite de la cetățeni.

SOC și SOLVIT cooperează îndeaproape pentru a-i ajuta pe cetățeni, fără ca aceștia să fie nevoiți să adreseze întrebarea de două ori. În acest sens, există posibilitatea ca un caz să fie transferat de la SOC la SOLVIT sau vice-versa, ceea ce presupune și transferul de date personale de la o bază de date la alta.

2. Care este legislația aplicabilă?

Toate acțiunile de prelucrare a datelor pentru care este responsabilă Comisia Europeană se efectuează în baza Regulamentului 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

Toate acțiunile de prelucrare a datelor care revin în sarcina centrelor SOLVIT și a Serviciului European pentru Acțiune Cetățenească (ECAS), în calitate de contractant al Comisiei, se efectuează în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a actelor de implementare la nivel național relevante.

3. Ce tip de date sunt prelucrate?

Atunci când se înaintează o întrebare sau un caz către SOC sau SOLVIT, sunt prelucrate următoarele date: numele și prenumele, segmentul de vârstă, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, sectorul de activitate, naționalitatea și orice alte date personale care figurează în întrebarea adresată de solicitant. Dacă sunt disponibile, se vor adăuga la dosarul din baza de date SOLVIT documente justificative.

Aceste date personale sunt prelucrate de Comisia Europeană, de centrele naționale SOLVIT, de autoritățile publice implicate în caz, de Serviciul European pentru Acțiune Cetățenească (ECAS) și de experții juridici care analizează cazul în numele ECAS.

4. În ce scop sunt prelucrate datele?

Aceste date sunt necesare pentru a permite experților juridici care lucrează pentru ECAS și centrele SOLVIT să răspundă la întrebările primite și să soluționeze problema eficient. Datele vor fi utilizate doar în scopul formulării unui răspuns, soluționării problemei, pentru efectuarea controlului calității serviciului oferit, pentru statistici și, în anumite cazuri, în funcție de conținut, ca dovadă pentru abordarea problemelor structurale privind funcționarea pieței interne sau pentru a realiza rapoarte.

Datele nu sunt divulgate terților în scopuri de marketing direct sau de altă natură.

5. Cine are acces la datele personale?

Accesul la datele dumneavoastră personale, în măsura în care este necesar pentru soluționarea cazului dumneavoastră, pentru controlul calității sau pentru manipularea tehnică a aplicațiilor în baza de date, se limitează la:

  • funcționarii Comisiei Europene care se ocupă de SOLVIT și SOC
  • angajații centrelor naționale SOLVIT
  • personalul autorităților publice naționale implicate într-un caz
  • echipa de suport tehnic a Comisiei Europene
  • anumiți angajați ai ECAS
  • angajații firmei de sprijin tehnic
  • experții juridici care au sarcina de a răspunde la întrebări în numele ECAS.

6. Cât timp sunt păstrate datele?

Toate datele personale păstrate sunt șterse cel târziu după 3 ani de la finalizarea cazului sau după trimiterea răspunsului. Această perioadă permite monitorizarea evoluției după încheierea cazului. La expirarea sa, informațiile legate de caz sunt păstrate doar în format anonim, pentru a realiza statistici. Cu toate acestea, documentele justificative care fac parte din dosarul cazului și care pot conține și date personale vor fi păstrate cât va fi necesar pentru rezolvarea mai multor probleme structurale din procesul de funcționare al pieței interne, cu excepția cazului în care solicitantul emite obiecții privind utilizarea ulterioară a datelor sale în acel scop. În acest caz, documentele justificative vor fi șterse din baza de date, de asemenea.

7. Puteți refuza prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Scopul SOLVIT este soluționarea problemelor punctuale ridicate de cetățeni sau întreprinderi. De cele mai multe ori, în lipsa detaliilor specifice cazului, inclusiv datele personale (date de contact, de exemplu), va fi foarte dificilă obținerea unui rezultat pozitiv. În orice caz, sistemul permite introducerea de cazuri în care toate detaliile personale ale clientului sunt preluate de la centrul Lead SOLVIT, responsabil cu soluționarea problemelor. În astfel de cazuri, numai personalul sediului central SOLVIT și al Comisiei Europene responsabil cu SOLVIT are acces la datele care identifică solicitantul.

SOC oferă consiliere specifică pentru cetățeni. În acest scop, experții săi au nevoi de acces la cererea introdusă, implicit la datele personale ale cetățeanului care sunt necesare pentru a analiza situația și pentru a răspunde la întrebare. În acest scop, este esențială furnizarea unei descrieri detaliate a circumstanțelor cetățeanului, precum și a unei adrese de e-mail sau a unui număr de telefon.

8. Ce măsuri de securitate au fost luate împotriva accesului neautorizat?

Doar un număr limitat de persoane au acces la datele personale din SOLVIT și SOC, după cum se menționează la punctul 5 („Cine are acces la datele personale?”). Pentru a accesa datele personale, este nevoie de un nume de utilizator și o parolă și, pentru personalul sediului central SOLVIT, și de un cod digital suplimentar, asemănător celui utilizat pentru serviciile bancare electronice accesibile on-line. De asemenea, sistemul SOLVIT este protejat printr-un protocol internet https special și securizat.

9. Accesul la datele personale

Nu aveți acces direct la datele dumneavoastră personale înregistrate în bazele de date SOLVIT și SOC. Dacă doriți să știți care date personale sunt/au fost prelucrate sau dacă doriți să modificați/ștergeți aceste date, contactați echipa SOLVIT sau SOC la adresa indicată la punctul 11.

Un cetățean sau o întreprindere care a consultat centrul SOLVIT național poate solicita sediului central SOLVIT responsabil de caz evidența completă a tuturor informațiilor incluse și poate cere modificarea sau ștergerea datelor incorecte.

10. Informații suplimentare

În afară de această declarație de confidențialitate, se aplică și dispozițiile din secțiunea „Aviz juridic important” (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_ro.htm).

11. Contact

Toate întrebările adresate Comisiei Europene referitoare la SOLVIT și SOC sunt recepționate în cutii poștale electronice specifice. Funcționarii din cadrul departamentului Comisiei responsabili cu gestionarea acestora vor prelucra datele dumneavoastră personale numai în măsura în care le sunt necesare pentru a vă oferi un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Dacă serviciul nu este în măsură să răspundă, va transfera cazul unui alt serviciu din cadrul Comisiei. Veți primi un mesaj pentru a vă informa în acest sens.

Nu vom trimite mesajul nimănui din afara Comisiei; însă, dacă cea mai bună metodă de soluționare a problemei este să contactați o parte terță, vă vom sfătui să faceți aceasta în mod direct. Mesajele și datele conexe sunt păstrate atâta timp cât este necesar în vederea formulării unui răspuns și, în funcție de conținut, pentru orice monitorizare necesară în afara răspunsului inițial.

Dacă doriți să primiți periodic noutăți despre SOLVIT, vă puteți înscrie pe o listă de corespondență electronică. Toate mesajele noi vor include instrucțiuni despre cum puteți anula înscrierea pe lista destinatarilor. Accesul la lista de corespondență electronică este limitat la funcționarii serviciului din cadrul Comisiei responsabili cu SOLVIT. Adresele electronice din listă nu vor fi făcute cunoscute altor servicii ale Comisiei sau terților în scop de marketing direct.

SOLVIT și SOC sunt administrate de Direcția Generală Piață Internă și Servicii din cadrul Comisiei Europene, Grupul operativ pentru servicii de asistență privind piața internă. Persoana responsabilă (controlorul) este șeful acestui grup operativ.

Adresa de contact SOLVIT și SOC este:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu