Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!
Nuvarande status: Besvarat
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2012)000003
Registreringsdatum: 10/05/2012
Översättningen publicerad den: 25/05/2012
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
EU-kommissionens svar: Beslutsdatum: 19/03/2014
Officiella dokument angående beslutet:
Ämne: Vi inbjuder Europeiska kommissionen att väcka förslag om lagstiftning som förverkligar den av Förenta nationerna erkända mänskliga rättigheten till vatten och sanitet, och främjar försörjning av vatten och sanitet som oumbärliga offentliga tjänster för alla.
Viktigaste mål: EU:s lagstiftning skall kräva att regeringar säkerställer och erbjuder alla medborgare tillräckligt, rent dricksvatten och sanitet. Vi fordrar att: 1. EU:s institutioner och medlemsstater åläggs trygga att alla invånare åtnjuter rätten till vatten och sanitet. 2. Vattenförsörjning och ledning av vattenresurser inte blir föremål för ”inremarknadsregler” och att vattentjänster undantas från liberalisering. 3. EU ökar sina insatser att åstadkomma allmän tillgång till vatten och sanitet.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Andra språk: EN NL
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Ersättare: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Övriga medlemmar: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 20/12/2013

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Totalt belopp: € 140 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.
Antal underskrifter då initiativet lämnades in:
Belgien
40 549
Bulgarien
1 406
Cypern
2 924
Danmark
0 (3 495 *)
Estland
516
Finland
14 589
Frankrike
0 (17 247 *)
Grekland
33 220
Irland
2 513
Italien
65 223
Kroatien
0
Lettland
393
Litauen
13 252
Luxemburg
5 566
Malta
1 635
Nederländerna
21 469
Polen
3 962
Portugal
13 964
Rumänien
3 176
Slovakien
20 988
Slovenien
17 546
Spanien
58 051
Storbritannien
7 104
Sverige
11 579
Tjeckien
7 575
Tyskland
1 236 455
Ungern
18 245
Österrike
57 643

Antal underskrifter:1 659 543

* Intygades efter att initiativet lämnats in och ingår därför inte i det totala antalet underskrifter.

Initiativets gång

 1. Registrering
  10/05/2012
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  01/11/2013
 4. Inlämnat
  20/12/2013
 5. Besvarat
  19/03/2014