Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in ne blago!
Status: Odgovor na pobudo
Evidenčna številka Komisije: ECI(2012)000003
Datum prijave: 10/05/2012
Datum objave prevoda: 25/05/2012
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odgovor Evropske komisije: Datum sklepa: 19/03/2014
Uradni dokumenti, povezani s sklepom:
Predmet: Evropsko komisijo pozivamo, da predlaga zakonodajo, ki bo izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne ureditve, kot jo priznavajo Združeni narodi, ter bo spodbujala zagotavljanje vode in komunalne ureditve kot osnovne javne storitve za vse.
Glavni cilji: Zakonodaja EU naj od vlad zahteva, da zagotovijo in priskrbijo vsem državljanom zadostno količino čiste pitne vode in komunalne storitve. Zahtevamo: 1. naj bodo institucije EU in države članice obvezane zagotoviti, da vsi prebivalci uživajo pravico do vode in komunalnih storitev; 2. naj oskrba z vodo in upravljanje vodnih virov ne bosta predmet “pravil o notranjem trgu” in naj bodo storitve za rabo vode izključene iz liberalizacije; 3. naj EU poveča svoja prizadevanja za doseganje splošnega dostopa do vode in komunalnih storitev.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: Drugi jeziki pobude: EN NL
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Namestnik: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Drugi člani: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 20/12/2013

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 140.000
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.
Število izjav o podpori ob predložitvi pobude:
Avstrija
57.643
Belgija
40.549
Bolgarija
1.406
Ciper
2.924
Češka
7.575
Danska
0 (3.495 *)
Estonija
516
Finska
14.589
Francija
0 (17.247 *)
Grčija
33.220
Hrvaška
0
Irska
2.513
Italija
65.223
Latvija
393
Litva
13.252
Luksemburg
5.566
Madžarska
18.245
Malta
1.635
Nemčija
1.236.455
Nizozemska
21.469
Poljska
3.962
Portugalska
13.964
Romunija
3.176
Slovaška
20.988
Slovenija
17.546
Španija
58.051
Švedska
11.579
Združeno kraljestvo
7.104

Število podpisnikov:1.659.543

* Potrdilo o številu zbranih podpisov smo prejeli po datumu predložitve pobude, zato to število ni zajeto v skupno število podpisnikov.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  10/05/2012
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
  01/11/2013
 4. Oddana
  20/12/2013
 5. Odgovor na pobudo
  19/03/2014