Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar!
Aktuálny status: Odpoveď Komisie
Komisné registračné číslo: ECI(2012)000003
Dátum registrácie: 10/05/2012
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 16/07/2012
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Stanovisko Európskej komisie: Dátum rozhodnutia: 19/03/2014
Oficiálne dokumenty týkajúce sa stanoviska:
Predmet: Prizývame Európsku komisiu k návrhu legislatívy, ktorá by uznávala ľudské práva na vodu a kanalizáciu tak, ako to uznáva OSN, a presadzovala poskytovanie vody a kanalizácie ako základné verejné služby pre všetkých.
Hlavné ciele: Legislatíva EÚ musí vyžadovať od vlád, aby všetkým svojim občanom v dostatočnom množstve zabezpečili čistú pitnú vodu a sanitáciu. Naliehame, aby: 1. inštitúcie a členské štáty EÚ boli povinné zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom právo na vodu a sanitáciu. 2. zásobovanie vodou a manažment vodných zdrojov nepodliehal “ pravidlám vnútorného trhu” a aby boli vodohospodárske služby vylúčené z liberalizácie. 3. EÚ zvyšovala snahy o dosiahnutie všeobecnej dostupnosti k vode a sanitácií.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Ďalšie dostupné jazyky: EN NL
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Náhradník: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Ďalší členovia: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Webová lokalita: http://www.right2water.eu/
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 20/12/2013

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 140 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.
Počet vyhlásení o podpore v čase predloženia:
Belgicko
40 549
Bulharsko
1 406
Cyprus
2 924
Česká republika
7 575
Dánsko
0 (3 495 *)
Estónsko
516
Fínsko
14 589
Francúzsko
0 (17 247 *)
Grécko
33 220
Holandsko
21 469
Chorvátsko
0
Írsko
2 513
Litva
13 252
Lotyšsko
393
Luxembursko
5 566
Maďarsko
18 245
Malta
1 635
Nemecko
1 236 455
Poľsko
3 962
Portugalsko
13 964
Rakúsko
57 643
Rumunsko
3 176
Slovensko
20 988
Slovinsko
17 546
Spojené kráľovstvo
7 104
Španielsko
58 051
Švédsko
11 579
Taliansko
65 223

Počet signatárov:1 659 543

* Osvedčenia doručené po predložení iniciatívy Komisii. Čísla nezahrnuté do celkového počtu signatárov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  10/05/2012
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  01/11/2013
 4. Predložená
  20/12/2013
 5. Odpoveď Komisie
  19/03/2014