Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is een publiek goed, geen handelswaar!
Huidige stand van zaken: Beantwoord
Registratienummer Commissie: ECI(2012)000003
Registratiedatum: 10/05/2012
Datum van publicatie van deze vertaling: 25/05/2012
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Antwoord van de Europese Commissie: Datum beslissing: 19/03/2014
Officiële documenten die verband houden met de beslissing:
Onderwerp: We verzoeken de Europese Commissie om een voorstel voor wetgeving te doen waarin het recht op water en sanitaire voorzieningen, zoals erkend door de Verenigde Naties, is opgenomen en de voorziening van water en sanitatie als essentiële publieke diensten voor iedereen wordt bevorderd.
Belangrijkste doelen: De EU-wetgeving moet eisen dat overheden garanderen dat alle burgers kunnen beschikken over voldoende en schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. We dringen er op aan dat: 1. De EU-instellingen en Lidstaten worden verplicht om er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen genieten van het recht op water en sanitaire voorzieningen. 2. De watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan ‘interne marktregels’ worden onderworpen en dat de waterdiensten van liberalisering worden uitgesloten. 3. De EU zich nog meer inspant om universele toegang tot water en sanitaire voorzieningen te bereiken.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 14, artikel 209, artikel 210 TFEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Plaatsvervanger: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Andere leden: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 20/12/2013

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 140.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura
Aantal steunbetuigingen op moment van indiening:
België
40.549
Bulgarije
1.406
Cyprus
2.924
Denemarken
0 (3.495 *)
Duitsland
1.236.455
Estland
516
Finland
14.589
Frankrijk
0 (17.247 *)
Griekenland
33.220
Hongarije
18.245
Ierland
2.513
Italië
65.223
Kroatië
0
Letland
393
Litouwen
13.252
Luxemburg
5.566
Malta
1.635
Nederland
21.469
Oostenrijk
57.643
Polen
3.962
Portugal
13.964
Roemenië
3.176
Slovenië
17.546
Slowakije
20.988
Spanje
58.051
Tsjechië
7.575
Verenigd Koninkrijk
7.104
Zweden
11.579

Aantal ondertekenaars:1.659.543

* Certificaten ontvangen na de indieningsperiode. Gegevens niet opgeteld bij het totaal aantal ondertekenaars.

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  10/05/2012
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  01/11/2013
 4. Ingediend
  20/12/2013
 5. Beantwoord
  19/03/2014