Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: L-ilma u s-sanità huma dritt tal-bniedem! L-ilma huwa ġid pubbliku, mhux komodità!
Status kurrenti: Imwieġba
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2012)000003
Data tar-reġistrazzjoni: 10/05/2012
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 25/05/2012
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea: Data tad-deċiżjoni: 19/03/2014
Dokumenti uffiċjali relatati mad-deċiżjoni:
Suġġett: Nistiednu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tipproponi leġiżlazzjoni li timplimenta d-dritt tal-bniedem għall-ilma u s-sanità kif rikonoxxut min-Nazzjonijiet Uniti, u tippromwovi l-provvista tal-ilma u s-sanità bħala servizz pubbliku essenzjali għal kulħadd.
Għanijiet ewlenin: Il-leġiżlazzjoni tal-UE għandha teħtieġ li l-gvernijiet jiżguraw u jipprovdu liċ-ċittadini kollha b’biżżejjed ilma tax-xorb u b’ilma tax-xorb nadif kif ukoll bis-sanità. Inħeġġu li: 1. L-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri jkunu obbligati jiżguraw li l-abitanti kollha jgawdu mid-dritt għall-ilma u s-sanità. 2. Il-provvista tal-ilma u l-ġestjoni tar-riżorsi tal-ilma ma għandhomx ikunu soġġetti għar-‘regoli tas-suq intern’ u li servizzi tal-ilma jiġu esklużi mil-liberalizzazzjoni. 3. L-UE żżid l-isforzi tagħha biex tikseb aċċess universali għall-ilma u għas-sanità.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Lingwi oħrajn disponibbli: EN NL
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Sostitut: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Membri oħrajn: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 20/12/2013

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 140,000
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".
Għadd ta' dikjarazzjonijiet ta' appoġġ fil-ħin tas-sottomissjoni:
Ċipru
2,924
Franza
0 (17,247 *)
id-Danimarka
0 (3,495 *)
il-Belġju
40,549
il-Bulġarija
1,406
il-Finlandja
14,589
il-Ġermanja
1,236,455
il-Greċja
33,220
il-Latvja
393
il-Litwanja
13,252
il-Lussemburgu
5,566
il-Polonja
3,962
il-Portugall
13,964
ir-Renju Unit
7,104
ir-Repubblika Ċeka
7,575
ir-Romanija
3,176
is-Slovakkja
20,988
is-Slovenja
17,546
Kroazja
0
l-Awstrija
57,643
l-Estonja
516
l-Irlanda
2,513
l-Isvezja
11,579
l-Italja
65,223
l-Olanda
21,469
l-Ungerija
18,245
Malta
1,635
Spanja
58,051

Għadd ta' firmatarji:1,659,543

* Iċ-ċertifikati riċevuti wara l-ħin tas-sottomissjoni. Ċifri li mhumiex inklużi fl-għadd totali tal-firmatarji.

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  10/05/2012
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
  01/11/2013
 4. Sottomessa
  20/12/2013
 5. Imwieġba
  19/03/2014