Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Voda i odvodnja su ljudsko pravo! Voda je javno dobro, a ne roba!
Aktualni status: Komisija je odgovorila
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2012)000003
Datum registriranja: 10/05/2012
Datum objave prijevoda 10/09/2013
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odgovor Europske komisije: Datum odluke: 19/03/2014
Službeni dokumenti povezani s odlukom:
Predmet: Pozivamo Europsku komisiju da podnese zakonodavni prijedlog koji će ostvariti ljudsko pravo na vodu i odvodnju na način kako ga prepoznaju Ujedinjeni narodi, te koji će promovirati vodoopskrbu i odvodnju kao javne usluge neophodne za sve.
Glavni ciljevi: EU zakonodavstvo trebalo bi nalagati vladama da osiguraju i omoguće svim građanima dostatnu i čistu pitku vodu i odvodnju. Zahtijevamo da: 1. Institucije EU i države članice budu obvezane osigurati da svi stanovnici uživaju pravo na vodu i odvodnju. 2. Opskrba vodom i upravljanje vodnim resursima ne budu podvrgnuti pravilima unutrašnjeg tržišta EU te da se onemogući liberalizacija vodnih usluga. 3. EU uloži veće napore u postizanje univerzalnog pristupa vodi i odvodnji.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Drugi dostupni jezici: EN NL
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Zamjenik: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Ostali članovi: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Internetska stranica: http://www.right2water.eu/
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Posljednji put ažurirano: 20/12/2013

Ime sponzora Datum[1] Iznos u EUR[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20.000

Ukupan iznos potpore i financiranja: € 140.000
[1]
Datum primitka doprinosa. Ako je doprinos bio u naravi, navedite datum početka njegova davanja.
[2]
Stvaran iznos financiranja ili procijenjena vrijednost doprinosa u naravi.
Broj izjava o potpori u vrijeme podnošenja:
Austrija
57.643
Belgija
40.549
Bugarska
1.406
Cipar
2.924
Češka
7.575
Danska
0 (3.495 *)
Estonija
516
Finska
14.589
Francuska
0 (17.247 *)
Grčka
33.220
Hrvatska
0
Irska
2.513
Italija
65.223
Latvija
393
Litva
13.252
Luksemburg
5.566
Mađarska
18.245
Malta
1.635
Nizozemska
21.469
Njemačka
1.236.455
Poljska
3.962
Portugal
13.964
Rumunjska
3.176
Slovačka
20.988
Slovenija
17.546
Španjolska
58.051
Švedska
11.579
Ujedinjena Kraljevina
7.104

Broj potpisnika:1.659.543

* Potvrde o broju prikupljenih potpisa zaprimljene su nakon isteka roka za podnošenje. Broj nije uključen u ukupni broj potpisa.

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  10/05/2012
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
  01/11/2013
 4. Podnesena
  20/12/2013
 5. Komisija je odgovorila
  19/03/2014