Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Tá an ceart ag cách ar uisce agus ar shláintíocht! Tá uisce ann ar mhaithe leis an phobal, ní haon tráchtearra é!
Stádas reatha: Freagartha
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2012)000003
Dáta clárúcháin: 10/05/2012
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 29/05/2012
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Freagra an Choimisiúin Eorpaigh: Dáta an chinnidh: 19/03/2014
Cáipéisí oifigiúla a bhfuil baint acu leis an gcinneadh:
Ábhar: Iarraimid ar an Choimisiún Eorpach reachtaíocht a mholadh chun an ceart atá ag cách ar uisce agus ar shláintíocht a chur i bhfeidhm, arna aithint ag na Náisiúin Aontaithe, agus chun soláthar uisce agus na sláintíochta a chur chun cinn mar sheirbhísí riachtanacha poiblí do chách.
Príomhchuspóirí: Ba chóir go gcuirfeadh an reachtaíocht AE de cheangal ar rialtais uisce óil glan leordhóthanach agus sláintíocht a chinntiú agus a chur ar fáil do gach uile shaoránach. Molaimid: 1. Go gcuirfear de cheangal ar institiúidí agus ar Bhallstáit den AE a chinntiú go bhfuil rochtain ag gach áitritheoir ar uisce agus ar shláintíocht. 2. Nach mbeidh an soláthar uisce agus bainistiú na n-acmhainní uisce faoi réir 'rialacha inmheánacha margaidh’ agus nach léirscaoilfear seirbhísí uisce. 3. Go méadóidh an AE a chuid iarrachtaí chun an t-uisce agus an tsláintíocht a chur ar fáil do chách.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Teangacha eile atá ar fáil: EN NL
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Ionadaí malartach: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Baill eile: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Suíomh gréasáin: http://www.right2water.eu/
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 20/12/2013

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20,000

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 140,000
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.
Líon na ráiteas tacaíochta nuair a seoladh isteach iad:
an Bheilg
40,549
an Bhulgáir
1,406
an Chipir
2,924
an Chróit
0
an Danmhairg
0 (3,495 *)
an Eastóin
516
an Fhionlainn
14,589
an Fhrainc
0 (17,247 *)
an Ghearmáin
1,236,455
an Ghréig
33,220
an Iodáil
65,223
an Ísiltír
21,469
an Laitvia
393
an Liotuáin
13,252
an Ostair
57,643
an Pholainn
3,962
an Phortaingéil
13,964
an Rómáin
3,176
an Spáinn
58,051
an tSlóivéin
17,546
an tSlóvaic
20,988
an tSualainn
11,579
an Ungáir
18,245
Éire
2,513
Lucsamburg
5,566
Málta
1,635
Poblacht na Seice
7,575
Ríocht Aontaithe
7,104

Líon na sínitheoirí:1,659,543

* Fuarthas na teastais tar éis an spriocdháta. Figiúirí nár áiríodh i líon iomlán na sínitheoirí.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  10/05/2012
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
  01/11/2013
 4. Arna chur isteach
  20/12/2013
 5. Freagartha
  19/03/2014