Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Vesi ja kanalisatsioon on inimõigus! Vesi on avalik hüve, mitte kaup!
Praegune staatus: Vastatud
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2012)000003
Registreerimise kuupäev: 10/05/2012
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 07/06/2012
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Euroopa Komisjoni vastus: Otsuse kuupäev: 19/03/2014
Otsusega seotud ametlikud dokumendid:
Sisu: Kutsume Euroopa Komisjoni üles tegema ettepanekut seadusandluse sisse viimiseks, mis rakendaks vee ja kanalisatsiooni käsitlemise inimõigusena, nagu neid tunnustab ÜRO ning mis toetaks vee ja kanalisatsiooniteenuste pakkumist kõigile kättesaadavate avalike põhiteenustena.
Peamised eesmärgid: Euroopa Liidu tasandi seadusandlusega tuleb valitsustele panna kohustus varustada kõiki kodanikke piisava puhta joogivee ja kanalisatsiooniga. Kutsume üles: 1. kohustama Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike tagama kõigi enda elanike õigust veele ja kanalisatsioonile; 2. tagama, et veeressursside tarnimine ja haldus ei oleks "siseturu reeglite" meelevallas ning veeteenuseid ei liberaliseeritaks; 3. suurendama Euroopa Liidu pingutusi tagamaks universaalset juurdepääsu veele ja kanalisatsioonile.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Muud keeled: EN NL
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Asendaja: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Teised liikmed: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 20/12/2013

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 140 000
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.
Toetusavalduste arv esitamise ajal:
Austria
57 643
Belgia
40 549
Bulgaaria
1 406
Eesti
516
Hispaania
58 051
Horvaatia
0
Iirimaa
2 513
Itaalia
65 223
Kreeka
33 220
Küpros
2 924
Leedu
13 252
Luksemburg
5 566
Läti
393
Madalmaad
21 469
Malta
1 635
Poola
3 962
Portugal
13 964
Prantsusmaa
0 (17 247 *)
Rootsi
11 579
Rumeenia
3 176
Saksamaa
1 236 455
Slovakkia
20 988
Sloveenia
17 546
Soome
14 589
Taani
0 (3 495 *)
Tšehhi Vabariik
7 575
Ungari
18 245
Ühendkuningriik
7 104

Allakirjutanute arv:1 659 543

* Tõendid toetusavalduste arvu kohta saadud pärast algatuse esitamist. Arvud ei sisaldu allakirjutanute koguarvus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  10/05/2012
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
  01/11/2013
 4. Esitatud
  20/12/2013
 5. Vastatud
  19/03/2014