Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Rent vand og sanitet er en menneskeret! Drikkevand er et offentlig gode, ikke en råvare!
Nuværende status: Besvaret
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2012)000003
Registreringsdato: 10/05/2012
Oversættelse offentliggjort den: 25/05/2012
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Europa-Kommissionens svar: Dato for afgørelse: 19/03/2014
Officielle dokumenter forbundet med afgørelsen:
Emne: Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå en lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og fremmer adgang til rent vand og sanitet, som væsentlige offentlige tjenester for alle.
Vigtigste målsætninger: EU-lovgivning bør kræve, at regeringerne sikrer og giver alle borgere adgang til tilstrækkeligt med rent drikkevand og sanitet. Vi opfordrer til at: 1. EU-institutionerne og medlemsstaterne er forpligtet til at sikre, at alle indbyggere har adgang til rent vand og sanitet. 2. Vandforsyning og forvaltning af resourcer ikke underlægges det indre markeds regler samt at vandforsyning ikke liberaliseres. 3. EU øger sine bestræbelser på at opnå almen adgang til rent vand og sanitet.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Andre tilgængelige sprog: EN NL
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Stedfortræder: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Øvrige medlemmer: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 20/12/2013

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20.000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20.000

Samlet beløb: € 140.000
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.
Antal støttetilkendegivelser, da initiativet blev indgivet:
Belgien
40.549
Bulgarien
1.406
Cypern
2.924
Danmark
0 (3.495 *)
Estland
516
Finland
14.589
Frankrig
0 (17.247 *)
Grækenland
33.220
Irland
2.513
Italien
65.223
Kroatien
0
Letland
393
Litauen
13.252
Luxembourg
5.566
Malta
1.635
Nederlandene
21.469
Polen
3.962
Portugal
13.964
Rumænien
3.176
Slovakiet
20.988
Slovenien
17.546
Spanien
58.051
Storbritannien
7.104
Sverige
11.579
Tjekkiet
7.575
Tyskland
1.236.455
Ungarn
18.245
Østrig
57.643

Antal underskrivere:1.659.543

* Certifikater modtaget efter indgivelsestidspunktet. Tallene indgår ikke i det samlede antal underskrivere.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  10/05/2012
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
  01/11/2013
 4. Indgivet
  20/12/2013
 5. Besvaret
  19/03/2014