Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!
Настоящ статус: Получила отговор
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2012)000003
Дата на регистрация: 10/05/2012
Дата на публикуване на този превод: 29/05/2012
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Отговор от Европейската комисия: Дата на решението: 19/03/2014
Официални документи, свързани с решението:
Предмет: Каним Европейската комисия до предложи законодателство, което да реализира човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия, както са признати от Обединените нации, и да насърчава предоставянето на вода и санитарно-хигиенни условия като основни обществени услуги за всички.
Основни цели: Законодателството на ЕС трябва да изисква от правителствата да гарантират и снабдяват всички граждани с достатъчно и чиста питейна вода и санитарно-хигиенни условия. Ние настояваме: 1. Институциите на ЕС и страните-членки да бъдат задължени да гарантират, че всички жители ще се ползват от правото на вода и санитарно- хигиенни условия. 2. Снабдяването с вода и управлението на водните ресурси да не бъдат предмет на “правилата на вътрешния пазар” и водните услуги да бъдат изключени от либерализация. 3. ЕС да увеличи своите усилия за постигане на всеобщ достъп до вода и санитарно-хигиенни условия.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Други достъпни езици: EN NL
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Заместник: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Други членове: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Уебсайт: http://www.right2water.eu/
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 20/12/2013

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 140 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.
Брой на изявленията за подкрепа към момента на внасяне:
Австрия
57 643
Белгия
40 549
България
1 406
Германия
1 236 455
Гърция
33 220
Дания
0 (3 495 *)
Естония
516
Ирландия
2 513
Испания
58 051
Италия
65 223
Кипър
2 924
Латвия
393
Литва
13 252
Люксембург
5 566
Малта
1 635
Нидерландия
21 469
Обединено кралство
7 104
Полша
3 962
Португалия
13 964
Румъния
3 176
Словакия
20 988
Словения
17 546
Унгария
18 245
Финландия
14 589
Франция
0 (17 247 *)
Хърватия
0
Чешка република
7 575
Швеция
11 579

Брой на поддръжниците:1 659 543

* Удостоверения, получени след внасянето на инициативата. Броят на поддръжниците не е включен в общия брой.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  10/05/2012
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  01/11/2013
 4. Внесена
  20/12/2013
 5. Получила отговор
  19/03/2014