Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!
Obecny status: Rozpatrzono
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2012)000003
Data rejestracji: 10/05/2012
Data publikacji tego tłumaczenia: 08/06/2012
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odpowiedź Komisji Europejskiej: Data decyzji: 19/03/2014
Oficjalne dokumenty powiązane z decyzją:
Przedmiot: Zwracamy się do Komisji Europejskiej o zaproponowanie aktów prawnych, implementujących prawo człowieka do wody pitnej i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz przyczyniających się do zapewnienia dostępu do wody oraz kanalizacji, jako podstawowych usług publicznych dla wszystkich.
Główne cele: Legislacja UE powinna zobowiązać rządy poszczególnych państw do zapewnienia dostępu i dostarczenia wszystkim mieszkańcom odpowiedniej ilości czystej wody pitnej oraz urządzeń sanitarnych. Nalegamy, aby: 1. Instytucje UE oraz państwa członkowskie były zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom prawa do wody i kanalizacji. 2. Dostawa wody oraz zarządzanie zasobami wodnymi nie podlegały zasadom rynku wewnętrznego oraz aby usługi wodne były wyłączone z urynkowienia. 3. UE zwiększyła wysiłki w celu osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i kanalizacji.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Inne dostępne języki: EN NL
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Zastępca: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Inni członkowie: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Strona internetowa: http://www.right2water.eu/
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2013

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 140 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego
Liczba deklaracji poparcia w momencie przedłożenia inicjatywy:
Austria
57 643
Belgia
40 549
Bułgaria
1 406
Chorwacja
0
Cypr
2 924
Czechy
7 575
Dania
0 (3 495 *)
Estonia
516
Finlandia
14 589
Francja
0 (17 247 *)
Grecja
33 220
Hiszpania
58 051
Holandia
21 469
Irlandia
2 513
Litwa
13 252
Luksemburg
5 566
Łotwa
393
Malta
1 635
Niemcy
1 236 455
Polska
3 962
Portugalia
13 964
Rumunia
3 176
Słowacja
20 988
Słowenia
17 546
Szwecja
11 579
Węgry
18 245
Wielka Brytania
7 104
Włochy
65 223

Liczba sygnatariuszy:1 659 543

* Certyfikaty poświadczające liczbę deklaracji poparcia zostały przekazane już po przedłożeniu inicjatywy. Liczb nie uwzględniono w łącznej liczbie sygnatariuszy.

Postępy

 1. Zarejestrowano
  10/05/2012
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  01/11/2013
 4. Przedłożono
  20/12/2013
 5. Rozpatrzono
  19/03/2014