Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!
Pašreizējais statuss: Atbildēts
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2012)000003
Reģistrācijas datums: 10/05/2012
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 07/06/2012
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Eiropas Komisijas atbilde: Lēmuma datums: 19/03/2014
Oficiāli dokumenti, kas saistīti ar lēmumu:
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktus, kas īsteno cilvēktiesības uz ūdeni un sanitāriju, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, un veicina ūdens un sanitārijas nodrošināšanu kā svarīgu sabiedrisko pakalpojumu, kas pieejams visiem.
Galvenie mērķi: ES likumdošanā jāizvirza prasība valdībām ar likumu paredzēt un nodrošināt visus pilsoņus ar pietiekami daudz un tīru dzeramo ūdeni un sanitāriju. Mēs pieprasām, lai: 1. ES iestādēm un dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt, ka visi iedzīvotāji bauda tiesības uz ūdeni un sanitāriju. 2. Ūdens apgādes un ūdens resursu apsaimniekošanas noteikumi neattiecas uz „iekšējā tirgus noteikumiem” un lai uz ūdens pakalpojumiem neattiecas liberalizācija. 3. ES paplašina pasākumus, lai panāktu vispārēju piekļuvi ūdenim un sanitārijai.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Citas pieejamās valodas: EN NL
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Vietnieks: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Citi locekļi: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Tīmekļa vietne: http://www.right2water.eu/
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 20/12/2013

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 140 000
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.
Paziņojumu par atbalstu skaits iesniegšanas brīdī:
Apvienotā Karaliste
7 104
Austrija
57 643
Beļģija
40 549
Bulgārija
1 406
Čehija
7 575
Dānija
0 (3 495 *)
Francija
0 (17 247 *)
Grieķija
33 220
Horvātija
0
Igaunija
516
Īrija
2 513
Itālija
65 223
Kipra
2 924
Latvija
393
Lietuva
13 252
Luksemburga
5 566
Malta
1 635
Nīderlande
21 469
Polija
3 962
Portugāle
13 964
Rumānija
3 176
Slovākija
20 988
Slovēnija
17 546
Somija
14 589
Spānija
58 051
Ungārija
18 245
Vācija
1 236 455
Zviedrija
11 579

Parakstītāju skaits: 1 659 543

* Sertifikāti saņemti pēc iniciatīvas iesniegšanas. Šie skaitļi nav iekļauti parakstītāju kopskaitā.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  10/05/2012
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  01/11/2013
 4. Iniciatīva iesniegta
  20/12/2013
 5. Atbildēts
  19/03/2014