Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!
Aktuální status: Vydáno vyjádření
Registrační číslo Komise: ECI(2012)000003
Datum registrace: 10/05/2012
Datum zveřejnění tohoto překladu: 29/05/2012
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odpověď Evropské komise: Datum rozhodnutí: 19/03/2014
Úřední dokumenty vztahující se k rozhodnutí:
Téma: Vyzýváme Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak jak je uznáváno Organizací spojených národů a která bude podporovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny.
Hlavní cíle: Legislativa EU by měla po vládách požadovat zajištění a poskytování dostatku čisté pitné vody a hygieny všem občanům. Požadujeme, aby: 1. měly instituce a členské státy EU povinnost zajistit všem obyvatelům právo na vodu a hygienu. 2. zásobování vodou a správa vodních zdrojů nespadaly do „pravidel vnitřního trhu“ a aby bylo vodohospodářství osvobozeno od liberalizace. 3. EU zvyšovala své snahy o zajištění univerzálního přístupu k vodě a hygieně.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Další jazykové verze: EN NL
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Náhradník/náhradnice: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Ostatní členové: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Internetové stránky: http://www.right2water.eu/
Příloha: Další jazykové verze: EN
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 20/12/2013

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20 000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20 000

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 140 000
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.
Počet prohlášení o podpoře shromážděných v době registrace:
Belgie
40 549
Bulharsko
1 406
Česká republika
7 575
Dánsko
0 (3 495 *)
Estonsko
516
Finsko
14 589
Francie
0 (17 247 *)
Chorvatsko
0
Irsko
2 513
Itálie
65 223
Kypr
2 924
Litva
13 252
Lotyšsko
393
Lucembursko
5 566
Maďarsko
18 245
Malta
1 635
Německo
1 236 455
Nizozemsko
21 469
Polsko
3 962
Portugalsko
13 964
Rakousko
57 643
Rumunsko
3 176
Řecko
33 220
Slovensko
20 988
Slovinsko
17 546
Spojené království
7 104
Španělsko
58 051
Švédsko
11 579

Počet signatářů:1 659 543

* Osvědčení obdržená po skončení registrace. Tyto údaje nejsou zahrnuty do celkového počtu signatářů.

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  10/05/2012
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
  01/11/2013
 4. Předloženo
  20/12/2013
 5. Vydáno vyjádření
  19/03/2014