Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 30/09/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000016
Data rejestracji: 30/09/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 07/10/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Aby chronić pszczoły i zdrowie ludzi, wzywamy Komisję do przedłożenia projektów aktów prawnych dotyczących stopniowego wycofywania do 2035 r. syntetycznych pestycydów w celu przywrócenia różnorodności biologicznej oraz wspierania rolników w okresie przejściowym.
Główne cele: Stopniowe wycofywanie syntetycznych pestycydów w rolnictwie UE, poczynając od najbardziej niebezpiecznych, tak by do 2030 r. zmniejszyć ich stosowanie o 80 proc., a do 2035 r. wyeliminować je całkowicie; przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych, tak by rolnictwo stało się nośnikiem procesu odbudowy różnorodności biologicznej; reforma rolnictwa poprzez nadanie priorytetowego znaczenia drobnym, zróżnicowanym i zrównoważonym gospodarstwom rolnym, wspieranie szybkiego rozpowszechniania się praktyk agroekologicznych i organicznych oraz umożliwianie niezależnego szkolenia rolników i prowadzenia badań nad uprawami wolnymi od pestycydów i od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 38 i nast. TFUE, art. 43 TFUE, art. 114 TFUE, art. 191 TFUE, art. 192 ust.1 TFUE, art. 289 TFUE, art. 291 TFUE, art. 294 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Zastępca: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Inni członkowie: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Strona internetowa: www.savebeesandfarmers.eu
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 13/11/2019

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30 000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5 000
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10 000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1 000
Générations Futures 10/10/2019 2 000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5 000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10 000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4 000
Campact e.V. 28/10/2019 30 000
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (D 30/10/2019 1 500
Voedsel Anders VZW 11/11/2019 100

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 109 400
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  30/09/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono