Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Glābiet bites un lauksaimniekus! Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 30/09/2020
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2019)000016
Reģistrācijas datums: 30/09/2019
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 07/10/2019
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Lai aizsargātu bites un cilvēku veselību, mēs aicinām Komisiju ierosināt tiesību aktus nolūkā līdz 2035. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu, atjaunot bioloģisko daudzveidību un atbalstīt lauksaimniekus pārejas posmā.
Galvenie mērķi: Līdz 2030. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu ES lauksaimniecībā par 80 %, sākot ar visbīstamākajām vielām, un līdz 2035. gadam pilnībā atbrīvoties no sintētiskajiem pesticīdiem; atjaunot dabiskās ekosistēmas lauksaimniecības platībās, lai lauksaimniecība kļūtu par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanās vektoru; veikt lauksaimniecības reformu, par prioritāti izvirzot maza apjoma, daudzveidīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību, atbalstot strauju agroekoloģiskās un bioloģiskās lauksaimniecības prakses pieaugumu un nodrošinot neatkarīgu, uz lauksaimniekiem balstītu apmācību un pētniecību pesticīdu un ĢMO nesaturošas lauksaimniecības jomā.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 38. pants un tālākie panti, LESD 43. pants, LESD 114. pants, LESD 191. pants, LESD 192. panta 1. punkts, LESD 289. pants un LESD 291. pants, LESD 294. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Vietnieks: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Citi locekļi: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Tīmekļa vietne: www.savebeesandfarmers.eu
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 17/10/2019

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30 000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5 000
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10 000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1 000
Générations Futures 10/10/2019 2 000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5 000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10 000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 77 800
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  30/09/2019
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts