Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Sábháilimis na beacha agus na feirmeoirí! I dtreo talmhaíocht neamhdhíobhálach do bheacha i gcomhair comhshaol folláin
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 30/09/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000016
Dáta clárúcháin: 30/09/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 15/10/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Le sláinte beach agus daoine a chosaint, iarraimid ar an gCoimisiún gníomhartha dlí a mholadh le lotnaidicídí sintéiseacha a chéimniú amach faoi 2035, le bithéagsúlacht a athbhunú agus tacú le feirmeoirí le linn an aistrithe.
Príomhchuspóirí: 80% de lotnaidicídí sintéiseacha i dtalmhaíocht an AE a chéimniú amach faoi 2030, ag tosú leis na cinn is guaisí, le bheith saor ó ábhar shintéiseach faoi 2035; éiceachórais nádúrtha a athbhunú i gceantair thalmhaíochta le gur bealach í an fheirmeoireacht chun an bhithéagsúlacht a aisghabháil. an talmhaíocht a athchóiriú trí thosaíocht a thabhairt don fheirmeoireacht mhionscála, ilchineálach agus inmharthana, tacú le méadú tapa ar chleachtas agrai-éiceolaíoch agus orgánach, traenáil agus taighde a chumasú maidir le feirmeoireacht atá saor ó lotnaidicíd agus OGM atá neamhspleách agus bunaithe ar fheirmeoirí.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: A.38 et seq.CFAE,A.43 CFAE,A. 114 CFAE,A. 191 CFAE,A. 192.1 CFAE,A. 289 CFAE,A.291 CFAE,A. 294 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Ionadaí malartach: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Baill eile: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Suíomh gréasáin: www.savebeesandfarmers.eu
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 13/11/2019

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30,000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Campact e.V. 28/08/2019 5,000
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5,000
Campact e.V. 28/08/2019 5,000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10,000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1,000
Générations Futures 10/10/2019 2,000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5,000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10,000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4,000
Campact e.V. 28/10/2019 30,000
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (D 30/10/2019 1,500
Voedsel Anders VZW 11/11/2019 100

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 109,400
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  30/09/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha