Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí“
Aktuální status: Probíhá sběr
Lhůta: 30/09/2020
Registrační číslo Komise: ECI(2019)000016
Datum registrace: 30/09/2019
Datum zveřejnění tohoto překladu: 15/10/2019
Podpořit
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutí Komise o registraci navrhované občanské iniciativy: ROZHODNUTÍ KOMISE
Téma: V zájmu ochrany zdraví včel a lidského zdraví vyzýváme Komisi, aby navrhla právní akty s cílem ukončit do roku 2035 používání syntetických pesticidů, obnovit biologickou rozmanitost a podpořit zemědělce v procesu transformace.
Hlavní cíle: Omezit do roku 2030 používání syntetických pesticidů v zemědělství EU o 80 %, a to počínaje nejnebezpečnějšími látkami, abychom se do roku 2035 zbavili syntetických pesticidů zcela; obnovit přírodní ekosystémy v zemědělských oblastech, aby se zemědělství stalo zdrojem obnovy biologické rozmanitosti; reformovat zemědělství upřednostňováním drobného, rozmanitého a udržitelného zemědělství, podporou rychlého rozšiřování agroekologických a ekologických postupů a umožněním nezávislého odborného vzdělávání za účasti zemědělců a výzkumu v oblasti pesticidů a zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Článek 38 a následující články SFEU, článek 43 SFEU, článek 114 SFEU, článek 191 SFEU, čl. 192 odst. 1 SFEU, článek 289 SFEU, článek 291 SFEU, článek 294 SFEU.
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Náhradník/náhradnice: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Ostatní členové: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Internetové stránky: www.savebeesandfarmers.eu
Příloha:
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 13/11/2019

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30 000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5 000
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10 000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1 000
Générations Futures 10/10/2019 2 000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5 000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10 000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4 000
Campact e.V. 28/10/2019 30 000
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (D 30/10/2019 1 500
Voedsel Anders VZW 11/11/2019 100

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 109 400
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  30/09/2019
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření