Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Zachráňme včely a poľnohospodárov! Za poľnohospodárstvo šetrné voči včelám pre zdravé životné prostredie
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 30/09/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000016
Dátum registrácie: 30/09/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 03/10/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: S cieľom chrániť včely a zdravie ľudí vyzývame Komisiu, aby navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie.
Hlavné ciele: Do roku 2030 postupne znížiť používanie syntetických pesticídov v poľnohospodárstve v EÚ o 80 %, počnúc najnebezpečnejšími pesticídmi, a do roku 2035 upustiť od syntetických pesticídov úplne; obnoviť prírodné ekosystémy v poľnohospodárskych oblastiach tak, aby sa poľnohospodárstvo stalo hlavným faktorom pri obnove biodiverzity; uskutočniť reformu poľnohospodárstva, pri ktorej sa budú uprednostňovať drobné, rôznorodé a udržateľné poľnohospodárstva a ktorá bude podporovať rýchly rast agroekologického a ekologického poľnohospodárstva a umožní nezávislé vzdelávanie vedené poľnohospodármi a výskum poľnohospodárstva bez používania pesticídov a GMO.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 38 a nasledujúce články ZFEÚ, článok 43 ZFEÚ, článok 114 ZFEÚ, článok 191 ZFEÚ, článok 192 ods. 1 ZFEÚ, článok 289 ZFEÚ, článok 291 ZFEÚ, článok 294 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Náhradník: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Ďalší členovia: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Webová lokalita: www.savebeesandfarmers.eu
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 05/12/2019

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30 000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5 000
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10 000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1 000
Générations Futures 10/10/2019 2 000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5 000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10 000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4 000
Campact e.V. 28/10/2019 30 000
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (D 30/10/2019 1 500
Voedsel Anders VZW 11/11/2019 100
Österreichischer Erwerbsimkerbund 02/12/2019 1 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 110 400
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  30/09/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie