Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Insalvaw lin-naħal u lill-bdiewa! Lejn agrikoltura favur in-naħal għal ambjent b’saħħtu
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 30/09/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000016
Data tar-reġistrazzjoni: 30/09/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 21/10/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Biex nipproteġu n-naħal u s-saħħa tan-nies, nappellaw lill-Kummissjoni biex tipproponi atti legali biex sal-2035 jitneħħew ftit ftit il-pestiċidi sintetiċi, ħalli titreġġa’ lura l-bijodiversità u jingħata appoġġ lill-bdiewa fit-tranżizzjoni.
Għanijiet ewlenin: L-eliminazzjoni ftit ftit tal-pestiċidi sintetiċi fl-agrikoltura tal-UE bi 80% sal-2030, bl-ewwel dawk l-aktar perikolużi, biex ninħelsu mis-sintetiċi sal-2035; it-treġġigħ lura tal-ekosistemi naturali fiż-żoni agrikoli biex il-biedja ssir mezz għall-irkupru tal-bijodiversità; ir-riforma tal-agrikoltura billi tingħata prijorità lill-biedja fuq skala żgħira, diversa u sostenibbli, b’appoġġ għal żieda malajr fil-prattika agroekoloġika u organika, u li tippermetti taħriġ u riċerka indipendenti mill-bdiewa fuq il-biedja tal-pestiċidi u mingħajr OMĠ.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: A.38 et seq.TFUE,A.43 TFUE,A. 114 TFUE,A. 191 TFUE,A. 192.1 TFUE,A. 289 TFUE,A.291 TFUE,A. 294 TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Sostitut: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Membri oħrajn: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 17/10/2019

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30,000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5,000
Campact e.V. 28/08/2019 5,000
Campact e.V. 28/08/2019 5,000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10,000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1,000
Générations Futures 10/10/2019 2,000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5,000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10,000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 77,800
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  30/09/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba