Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks
Praegune staatus: Kogumine kestab
Tähtaeg: 30/09/2020
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2019)000016
Registreerimise kuupäev: 30/09/2019
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 07/10/2019
Toeta
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Kutsume komisjoni üles mesilaste kaitsmiseks ja inimeste tervise huvides esitama õigusaktide ettepanekuid eesmärgiga järk-järgult lõpetada sünteetiliste pestitsiidide kasutamine 2035. aastaks, taastama bioloogilise mitmekesisuse ja andma selleks põllumajandustootjatele üleminekuperioodil toetust.
Peamised eesmärgid: Vähendada 2030. aastaks järk-järgult sünteetiliste pestitsiidide kasutamist ELi põllumajanduses 80%, alates kõige ohtlikumatest, ja lõpetada sünteetiliste pestitsiidide kasutamine täielikult 2035. aastaks; taastada põllumajanduspiirkondades looduslikud ökosüsteemid, muutes põllumajanduse bioloogilise mitmekesisuse taastamise teguriks; korraldada ümber põllumajandus, pidades esmatähtsaks väikesemahulist, mitmekesist ja kestlikku põllumajandust, toetades agroökoloogilise ja mahepõllumajanduse osatähtsuse kiiret suurendamist ning saavutada, et koolitus ja teadusuuringud pestitsiidide ja GMO-vaba põllumajanduse valdkonnas oleksid sõltumatud ja rajaneksid põllumajandustootjate kogemustel.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELTLi artikkel 38 jj, ELTLi artikkel 43, ELTLi artikkel 114, ELTLi artikkel 191, ELTLi artikli 192 lõige 1, ELTLi artikkel 289, ELTLi artikkel 291, ELTLi artikkel 294
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Asendaja: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Teised liikmed: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Lisa:
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 13/11/2019

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30 000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5 000
Campact e.V. 28/08/2019 5 000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10 000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1 000
Générations Futures 10/10/2019 2 000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5 000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10 000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4 000
Campact e.V. 28/10/2019 30 000
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (D 30/10/2019 1 500
Voedsel Anders VZW 11/11/2019 100

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 109 400
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  30/09/2019
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
 4. Esitatud
 5. Vastatud