Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Åtgärder mot klimatkrisen
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 23/09/2020
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2019)000015
Registreringsdatum: 23/09/2019
Översättningen publicerad den: 27/09/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar Europeiska kommissionen att stärka sina insatser mot klimatkrisen i linje med uppvärmningsgränsen på 1,5 grad. Detta innebär mer ambitiösa klimatmål och ekonomiskt stöd till klimatinsatser.
Viktigaste mål: EU ska anpassa sina mål (nationellt fastställda bidrag) enligt Parisavtalet till en minskning av växthusgasutsläppen med 80 % fram till 2030, nå koldioxidneutralitet senast 2035 och anpassa den europeiska klimatlagstiftningen i enlighet med detta. En koldioxidjustering vid gränserna ska genomföras i EU. Inga frihandelsavtal ska undertecknas med partnerländer som enligt Climate Action Tracker inte respekterar målet om 1,5 grad. EU ska ta fram gratis läromedel om klimatförändringens konsekvenser för alla medlemsländer.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 3, 11, 165, 166, 173, 191 och följande i EUF-fördraget.
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Ersättare: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Övriga medlemmar: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  23/09/2019
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat