Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy
Aktuálny status: Prebieha zber vyhlásení
Termín: 23/09/2020
Komisné registračné číslo: ECI(2019)000015
Dátum registrácie: 23/09/2019
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 27/09/2019
Podporiť
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vyzývame Európsku komisiu, aby posilnila opatrenia na riešenie naliehavých problémov v oblasti klímy v súlade s limitom oteplenia 1,5 °C. Ide o ambicióznejšie ciele v oblasti klímy a finančnú podporu na opatrenia v oblasti klímy.
Hlavné ciele: EÚ musí upraviť svoje ciele (vnútroštátne stanovené príspevky) v rámci Parížskej dohody tak, aby sa do roku 2030 emisie skleníkových plynov znížili o 80 % a aby sa do roku 2035 dosiahla nulová bilancia emisií skleníkových plynov, a zodpovedajúcim spôsobom upraviť európske právne predpisy v oblasti klímy. Musí sa zaviesť mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ. Nepodpíše sa žiadna zmluva o voľnom obchode s partnerskými krajinami, ktoré sa podľa monitoru opatrení v oblasti klímy (Climate Action Tracker) nedržia limitu oteplenia 1,5 °C. EÚ vytvorí bezplatné vzdelávacie materiály pre učebné osnovy všetkých členských štátov o účinkoch zmeny klímy.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 3 ZFEÚ, článok 11 ZFEÚ, článok 165 ZFEÚ, článok 166 ZFEÚ, článok 173 ZFEÚ, článok 191 a nasl. ZFEÚ.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Náhradník: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Ďalší členovia: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  23/09/2019
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie