Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Działania w obliczu kryzysu klimatycznego
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 23/09/2020
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2019)000015
Data rejestracji: 23/09/2019
Data publikacji tego tłumaczenia: 27/09/2019
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Wzywamy Komisję Europejską do intensyfikacji działań w obliczu kryzysu klimatycznego zgodnie z założeniem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C. Oznacza to bardziej ambitne cele klimatyczne i wsparcie finansowe dla działań w dziedzinie klimatu.
Główne cele: UE powinna dostosować swoje cele (ustalony na poziomie krajowym wkład) określone w porozumieniu paryskim do redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o 80 proc., tak aby do 2035 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, a także powinna odpowiednio dostosować europejskie prawodawstwo w dziedzinie klimatu. Należy wprowadzić unijny podatek korygujący od emisji dwutlenku węgla pobierany na granicach. Nie należy zawierać żadnych umów o wolnym handlu z krajami partnerskimi, które nie stosują się do ścieżki zgodnej z 1,5° według analizy Climate Action Tracker. UE powinna wydawać bezpłatne materiały edukacyjne o skutkach zmiany klimatu uzupełniające programy nauczania wszystkich państw członkowskich.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 3 TFUE, art. 11 TFUE, art. 165 TFUE, art. 166 TFUE, art. 173 TFUE, art. 191 i nast. TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Zastępca: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Inni członkowie: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Strona internetowa: https://eci.fridaysforfuture.org
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  23/09/2019
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono