Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Actions on Climate Emergency (klimaatcrisismaatregelen)
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 23/09/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000015
Registratiedatum: 23/09/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 27/09/2019
Steun betuigen
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Wij roepen de Europese Commissie op tot versterking van de maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan in naleving van de opwarmingslimiet van 1,5 °C. Dit betekent dat er ambitieuzere klimaatdoelen moeten worden gesteld en dat er meer financiële steun voor klimaatmaatregelen moet komen.
Belangrijkste doelen: De EU moet zijn doelstellingen (NDC, nationaal bepaalde bijdrage) overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs aanpassen door een vermindering van 80 % van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 na te streven om tegen 2035 netto op 0 uit te komen, en de Europese klimaatwetgeving dienovereenkomstig aanpassen. Er moet een EU-koolstofaanpassing aan de grens worden ingevoerd. Er mogen geen vrijhandelsovereenkomsten worden gesloten met partnerlanden die zich niet houden aan een traject dat volgens de Climate Action Tracker overeenkomt met 1,5 °C. De EU moet voor de leerplannen van alle lidstaten gratis leermiddelen ontwikkelen over de gevolgen van klimaatverandering.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Art. 3 VWEU, art. 11 VWEU, art. 165 VWEU, art. 166 VWEU, art. 173 VWEU, art. 191 e.v. VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Plaatsvervanger: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Andere leden: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  23/09/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord