Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Azzjonijiet dwar l-Emerġenza Klimatika
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 23/09/2020
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2019)000015
Data tar-reġistrazzjoni: 23/09/2019
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 27/09/2019
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nappellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex issaħħaħ l-azzjoni dwar l-emerġenza klimatika f’konformità mal-limitu ta’ tisħin ta’ 1,5°. Dan ifisser għanijiet klimatiċi aktar ambizzjużi u appoġġ finanzjarju għall-azzjoni klimatika.
Għanijiet ewlenin: L-UE għandha taġġusta l-għanijiet tagħha (NDC) skont il-Ftehim ta’ Pariġi għal tnaqqis ta’ 80% fl-emissjonijiet tal-gassijiet serra sal-2030, biex tilħaq nett ta’ -0 sal-2035 u taġġusta l-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-klima skont dan. Għandu jiġi implimentat Aġġustament tal-Karbonju fil-Fruntiera tal-UE. Ma għandu jiġi ffirmat l-ebda trattat dwar il-kummerċ ħieles ma’ pajjiżi sħab li ma jsegwux perkors kompatibbli ta’ 1,5° skont is-Servizz ta’ Traċċar tal-Azzjoni Klimatika. L-UE għandha toħloq materjal edukattiv b’xejn għall-kurrikuli kollha tas-sħab dwar l-effetti tat-tibdil fil-klima.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Art. 3 TFUE, Art 11 TFUE, Art. 165 TFUE, Art. 166 TFUE, Art 173 TFUE, Art. 191 et seq. TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Sostitut: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Membri oħrajn: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  23/09/2019
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba