Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Veiksmai dėl kritiškos klimato padėties
Dabartinis statusas: Renkami pritarimo pareiškimai
Terminas: 23/09/2020
Komisijos registracijos numeris: ECI(2019)000015
Registracijos data: 23/09/2019
Šio vertimo paskelbimo data: 27/09/2019
Pritarti
Registracijos kalba: EN / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijos sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos: KOMISIJOS SPRENDIMAS
Dalykas: Raginame Europos Komisiją imtis daugiau veiksmų dėl kritiškos klimato padėties, kuriais būtų pasiekta, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 laipsnio Celsijaus. Tai reiškia, kad turi būti nustatyti didesnio užmojo klimato srities tikslai ir skiriama daugiau finansinės paramos klimato srities veiksmams.
Pagrindiniai tikslai: ES turi taip pakoreguoti pagal Paryžiaus susitarimą nustatytus įpareigojančius veiksmus (NDC), kad iki 2030 m. išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų sumažintas 80 proc., o iki 2035 m. ES poveikis klimatui būtų neutralizuotas; taip pat atitinkamai pritaikyti ES klimato srities teisės aktus. Turi būti įgyvendinta ES anglies dioksido kainų sureguliavimo pasienyje sistema. Su jokiomis valstybėmis, kurios pagal organizacijos „Climate Action Tracker“ duomenis nevykdo su 1,5 laipsniu Celsijaus suderinamos politikos, neturi būti pasirašomi laisvosios prekybos susitarimai. ES turi parengti nemokamą mokomąją medžiagą apie klimato kaitos poveikį, skirtą visų valstybių narių mokyklų programoms.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: SESV 3, 11, 165, 166, 173, 191 ir tolesni straipsniai
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
 • Atstovas: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Pavaduotojas: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Kiti nariai: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Interneto svetainė: https://eci.fridaysforfuture.org
Priedas: Kitos kalbos: EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Iniciatyvos etapai

 1. Įregistruota
  23/09/2019
 2. Renkami pritarimo pareiškimai
 3. Pritarimo pareiškimų rinkimas baigtas
 4. Pateikta
 5. Atsakyta