Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Rješavanje klimatske krize
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 23/09/2020
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2019)000015
Datum registriranja: 23/09/2019
Datum objave prijevoda 27/09/2019
Podupirem
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Pozivamo Europsku komisiju da pojača djelovanje u području rješavanja klimatske krize u skladu s granicom zatopljenja od 1,5 °. To znači i postavljanje ambicioznijih ciljeva te veću financijsku potporu djelovanju u području klime.
Glavni ciljevi: EU bi trebao prilagoditi svoje ciljeve (nacionalno utvrđeni doprinos) utvrđene u skladu s Pariškim sporazumom kako bi se do 2030. emisije stakleničkih plinova smanjile za 80 %, a do 2035. postigla ugljična neutralnost te na odgovarajući način uskladi europsko zakonodavstvo o klimi. Trebao bi uspostaviti i mehanizam za prilagodbu emisija ugljika na granicama EU-a. Ne bi trebao potpisivati sporazume o slobodnoj trgovini s partnerskim zemljama koje prema podacima iz analize „Climate Action Tracker” ne poštuju granicu od 1,5 °. EU bi trebao pripremiti besplatne obrazovne materijale o učincima klimatskih promjena za obrazovne programe svih država članica.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Čl. 3. UFEU-a, čl 11. UFEU-a, čl. 165. UFEU-a, čl. 166. UFEU-a, čl. 173. UFEU-a, čl. 191. i dalje UFEU-a.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Zamjenik: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Ostali članovi: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Internetska stranica: https://eci.fridaysforfuture.org
Prilog: Drugi dostupni jezici: EN
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  23/09/2019
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila