Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Gníomhartha maidir leis an Éigeandáil Aeráide
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 23/09/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000015
Dáta clárúcháin: 23/09/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 27/09/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach an gníomhú i leith na héigeandála aeráide a neartú chun go mbeifear ag teacht leis an teorainn téimh 1.5°. Is é a chiallaíonn sin go bhfuil spriocanna aeráide níos uaillmhianaí de dhíth chomh maith le tacaíocht airgeadais don ghníomhú ar son na haeráide.
Príomhchuspóirí: Déanfaidh an tAontas Eorpach a spriocanna faoi Chomhaontú Pháras a choigeartú go laghdú 80% ar astaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2030, chun go mbeifear neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2035, agus déanfar an reachtaíocht aeráide a choigeartú dá réir sin. Cuirfear Coigeartú Carbóin Teorann i bhfeidhm san Aontas. Ní shíneofar aon chonradh saorthrádála le tíortha comhpháirtíochta nach dtabharfaidh faoi chonair chomhoiriúnach chun teorainn 1.5° a bhaint amach, de réir an Climate Action Tracker. Cruthóidh an tAontas Eorpach ábhair oideachais saor in aisce do churaclaim na mBallstát uile faoi éifeachtaí an athraithe aeráide.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 3 CFAE, Airteagal 11 CFAE, Airteagal 165 CFAE, Airteagal 166 CFAE, Airteagal 173 CFAE, Airteagal 191 et seq. CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Thomas EITZENBERGER - eci@fridaysforfuture.org
 • Ionadaí malartach: Astrid Cecilie BUDOLFSEN - astrid@budolfsen.dk
 • Baill eile: Guilhem HEULINE, Frederica GASBARRO, Janina ŚWIERZEWSKA, Alejandro MARTÍNEZ MARTINEZ, Ole MÜLLER
Suíomh gréasáin: https://eci.fridaysforfuture.org
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  23/09/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha